NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Dolina Środkowego Bugu

Powierzchnia : 28096.6 ha
Kod obszaru : PLB060003
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Ostoja obejmuje długi fragment naturalnej doliny Bugu wyciętej w równinach Polesia Wołyńskiego i Polesia Podlaskiego, stanowiącej na tym odcinku granicę państwa - między Gołębiami (miejsce gdzie Bug wpływa na teren Polski) a Terespolem. Rzeka na obszarze ostoi płynie głęboko wciętym korytem, występują tu liczne meandry i starorzecza, a także kilkumetrowej wysokości skarpy brzegowe.  Znaczna część gruntów dolinie zajęta jest przez łąki i zdegradowane lasy nadrzeczne oraz zarośla wierzbowe. Występują tu również pola uprawne. W ostoi stwierdzono co najmniej 22 gatunki ptaków wymienianych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w tym 9 wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: błotniaka łąkowego, bociana białego, derkacza, dzięcioła białogrzbietego, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, rybitwy białoskrzydłej, zimorodka, piskliwca, krwawodzioba i rycyka. Ostoje zasiedla również ponad 5% krajowej populacji brzegówki, czyli ponad 10 tys. par. ponadto w ostoi stwierdzono 8 gatunków ptaków migrujących wpisanych do załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono w nim również wysokie zagęszczenia bąka, błotniaka stawowego, podróżniczka i jarzębatki. Prócz cennych gatunków ptaków, obszar jest również ostoją wielu innych rzadkich zwierząt i roślin, w tym jednego gatunku rośliny naczyniowej wpisanej do załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Terespol:
Zabytki architektury sakralnej, Krzyczew: dawna cerkiew unicka, Terespol: kościół parafialny podominikański pw. Świętej Trójcy, cerkiew prawosławna pw. Matki Boskiej Pokrowskiej Orędowniczki w Kobylanach. Zespół fortów twierdzy brzeskiej, zespoły dworskie w Koroszczynie, dwór w Krzyczewie. Turystyka: wędrówki ścieżkami przyrodniczymi, atrakcją jest wieża widokowa w Neplach, Łowisko Specjalne „Wykop” w Kobylanach, latem kąpielisko a zimą stok narciarski wraz z wypożyczalnią sprzętu w Kobylanach.
Baza turystyczna: Motel pod Dębami w Kobylanach, Dom Pielgrzyma w Bohukałach.

Wola Uhruska:
Spływy kajakowe Poleska Dolina Bugu, trasa rowerowa Okuninka-Wola Uhruska, Sobiborski Park Krajobrazowy, strzeżone kąpielisko na starorzeczu Bugu w Woli Uhruskiej z boiskiem do siatkowej piłki plażowej i placem zabaw dla dzieci; wypożyczalnia sprzętu pływającego – rowery wodne, łódki i kajaki, wieża widokowa na skraju doliny Bugu, wieża widokowa na skraju doliny Bugu, bogato oznakowana ścieżka przyrodniczo-historyczna „Dolina Bugu” w Woli Uhruskiej, oznakowana ścieżka przyrodnicza „Stulno” na terenie Sobiborskiego Parku
Krajobrazowego, cykliczny Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”, prywatne „muzeum” sprzętu domowego użytku w Józefowie, pole namiotowe i kempingowe; liczne łowiska wędkarskie.
Okuninka-miejscowość położona nad Jeziorem Białym niedaleko Włodawy. Doskonałe miejsce na letni wypoczynek. jezioro, plaża, łódki, windserfing, rowery wodne, kajaki.

Włodawa:
Trasy rowerowe w Lasy Sobiborskie, Okunika
Zabytki: kościół parafialny p.w. Św. Ludwika i klasztor paulinów, cerkiew prawosławna, Wielka Synagoga Włodawska, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Kramnice, Międzynarodowe Warsztaty Turystyczne Znaki Pogranicza, baza noclegowa: Hotel Czar Polesia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie.
Włodawa: Punkt Informacji Turystycznej

W zależność od rejonu, do którego chce się dotrzeć w tej rozległej ostoi, można posłużyć się komunikacją autobusową, kolejową lub własnym środkiem transportu. Informacji turystycznej i przyrodniczej można zasięgnąć w siedzibie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w Janowie Podlaskim. Przez ostoję przebiega oznakowany szlak pieszy, szlaki rowerowe, utworzono również kilka ścieżek edukacyjnych. Na terenie obszaru można również poruszać się rowerem i konno. Na rzece organizowane są spływy kajakowe, a latem możliwy jest spływ tratwami. W granicach ostoi i w jej najbliższym sąsiedztwie warto odwiedzić: stadninę w Janowie, Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej, pozostałość minaretów tatarskich w Studziance i Lebiedziewie, prawosławny monastyr w Jabłecznej czy Świętą Górę Grabarkę - miejsce pielgrzymek wyznawców prawosławia. Zachowało się tu również wiele pozostałości tradycyjnego budownictwa wiejskiego, liczne kaplice i krzyże - z charakterystycznymi dla tych okolic kamiennymi "babami". Baza noclegowa i gastronomiczna jest bardzo rozbudowana, szczególnie w okolicach Janowa Podlaskiego, Nepli, Serpelic, Zaborka, Borsuków.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

formy ochrony przyrody
Sobiborski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Strzelecki Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Strzelecko-Grabowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Za podstawowe uznaje się zanieczyszczenie wody, narastającą urbanizację terenów, nielegalną zabudowę letniskową, a także zaprzestanie gospodarki łąkowej i pastwiskowej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
starodub łąkowy,

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin
tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01
e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/

Dyrekcja Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin
tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48
e-mail: d.lachowska@wp.pl, www: http://www.lrot.pl

Punkt Informacji Turystycznej
22-200 Włodawa ul. Rynek 4
tel/fax. (82) 57 22 069
e-mail: grazka.2@wp.pl, www.grazka.ovh.org

Urząd Miejski we Włodawie
22-200 Włodawa Al. J. Piłsudskiego 41
tel. (82) 57-21-444, 57-22-449, fax. (82) 57-22-454
e-mail: info@wlodawa.eu, www.bip.wlodawa.eu

Urząd Gminy w Terespolu
ul. Wojska Polskiego 4721-550 Terespol
tel. (83) 376 12 20, fax. (83) 376 12 29 info@terespol.ug.gov.plGMINY
Kodeń,
Sławatycze,
Terespol,
Dorohusk,
Dubienka,
Ruda-Huta,
Dołhobyczów,
Horodło,
Hrubieszów,
Mircze,
Hanna,
Włodawa m.,
Wola Uhruska,