NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Buczyna w Mięcierzynie

Powierzchnia : 156.5 ha
Kod obszaru : pltmp363
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List
Opis :

Buczyna na granicy zasięgu geograficznego.
Występują 4 siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, żyzne buczyny, grąd środkowoeuropejski, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Mięcierzyn to wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Rogowo.
Można zobaczyć wiele ciekawych pomników przyrody, głównie stare dęby (6 drzew), ale też miłorząb, wiąz i lipa oraz jeden pomnik przyrody nieożywionej: głaz narzutowy.
Godne uwagi są też parki wiejskie w Grochowiskach Szlacheckich, Złotnikach, Woli, Reczy, Rogowie.
Baza gastronomiczna jest dość dobrze rozwinięta: bar-motel w Cotoniu, bar przy wyjeździe z Rogowa na trasę nr 5 (Rogowo-Żnin), bistro przy wyjeździe z Rogowa na trasę Rogowo - Recz, na zakręcie przed Kościołem, pizzeria w centrum Rogowa, restauracja w centrum Grochowisk Szlacheckich, przy trasie Rogowo – Gąsawa.
Liczne gospodarstwa agroturystyczne: „Bocianie Gniazdo” w centrum wsi Izdebno, „Słoneczko”
przy trasie nr 5 Rogowo-Żnin, „Pod Lipami” w centrum wsi Rogowo, „Ptasi ogród” przy drodze prostopadłej do trasy Mięcierzyn – Bożacin. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy „Wola” mieści się w centrum Woli, przy trasie Czewujewo-Cerekwica.
Na terenie gminy Rogowo znajdują się liczne zabytki wpisane do ewidencji zabytków lub rejestru. Wśród zabytków tzw. sakralno cmentarnych wpisanych do rejestru na szczególna uwagę zasługują:

  • Zespół Kościoła p.w Św. Doroty w Rogowie wraz z jego wyposażeniem, które stanowi tzw. zabytek ruchomy,
  • Kościół p.w. Św. Mateusza w Lubczu,
  • Kościól filialny p.w. Św. Katarzyny w Skórkach

oraz

  • wyposażenie Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Panny w Gościeszynie.

Warte uwagi są też obiekty archeologiczne:
Recz – Grodzisko wczesno- średniowieczne położone na zachodnim brzegu jeziora redeckiego. Kształt ściętego stożka z zachowaną fosą i śladami podwala. Średnica około 55 m.
Gród w Izdebnie położony na półwyspie jeziora Wolskiego odkryty został przez członków ekspedycji biskupińskiej w 1935r., w wyniku szeroko zakrojonych wówczas poszukiwań stanowisk archeologicznych. Nie prowadzono na omawianym obiekcie żadnych prac wykopaliskowych. Jedynie w latach 50-tych miejscowy nauczyciel szkoły wykopał dwie duże dziury na wale grodu wczesnośredniowiecznego, a studenci archeologii Uniwersytetu Poznańskiego w 1948r. założyli małe sondy na majdanie grodu i zakończyli prace poszukiwawcze w momencie dojścia do konstrukcji drewnianych, które potwierdziły wcześniej postawiona hipotezę o bliźniaczym charakterze grodów w Izdebnie i Biskupinie. Przeprowadzona w roku 1975 ekspedycja archeologiczna wykazała, że pod metrową warstwą torfiastej ziemi, znajdują się doskonale zachowane drewniane relikty grodu łużyckiego, zbudowanego około V w. p.n.e.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna mieści się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2), adres do korespondencji: ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-36 Bydgoszcz. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.k-pot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@k-pot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Tucholi (LOT "Bory Tucholskie"), Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy (LOT BYLOT), Inowrocławiu (Inowrocławska LOT "InLOT").

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz (do korespondencji)
Urząd Marszałkowski w Toruniu, Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń (siedziba)
Tel.: (52) 376 70 19; Fax.: (52) 376 70 19
biuro@k-pot.pl, www.k-pot.plGMINY
Rogowo,