NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Banówka

Powierzchnia : 621.1 ha
Kod obszaru : pltmp353
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List
Opis :

Dolina niewielkiej rzeki na Warmi z charakterysycznym kompleksem siedlisk przyrodniczych. Ważne dla zabezpieczenia wschodniej granicy zasiegu "grądów subatlantyckich". Poza grądem subatlantyckim występują tu jeszcze 3 siedliska z Dyrektywy Siedliskowej (naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe) oraz 5 gatunków z tej Dyrektywy (wydra, bóbr, żółw błotny, kumak nizinny, traszka grzebieniasta).

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony na zachód od obszaru Bieńkowo.
Obszar Bieńkowo jest położony ok. 15 km od granicy z Rosją (obwód kaliningradzki). Do Pieniężna można dojechać koleją i dalej dojazd indywidualny drogą nr 510 z Pieniężna ku północnemu wschodowi do Lelkowa, a następnie drogami lokalnymi, ok. 5 km na zachód do wsi Krzekony i na północ do Bieńkowa. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Obszar jest chroniony jako użytek ekologiczny. Turyści mogą korzystać z noclegów w Braniewie, przy okazji zwiedzić gotycką wieżę bramną - pozostałość murów obronnych i resztki zamku biskupów warmińskich.
Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: wcit@warmia.mazury.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT „Ziemia Mrągowska”), Morągu (LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic”), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie „Dom Warmiński”), Mikołajkach (LOT Mikołajki).
Można również skontaktować się z jedną z lokalnych grup działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" (Łukta), Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" (Nidzica).

Siedliska
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
kumak nizinny     [płaz ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
żółw błotny     [gad ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn;
tel.  (089) 52 32 378; fax.  (089) 52 32 405;
e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl  

Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej;
ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn ,
tel.: 089/ 535-35-66 , fax: 089/ 535-35-66

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazursiego, Departament Turystyki;
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,
tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59;
e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna,
ul. Staromiejska 1, Olsztyn,
tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566,
e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.plGMINY
Braniewo,
Lelkowo,
Pieniężno,