NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Buczyny nad Limajnem

Powierzchnia : 1676.1 ha
Kod obszaru : pltmp365
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List
Opis :

Kresowe stanowisko buczyn na wschodniej granicy zasięgu, Poza kwaśnymi i żyznymi buczynami na obszarze występują inne siedliska z Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, suche, śródlądowe murawy napiaskowe, niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, grąd subatlantycki, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Występują też gatunki z Dyrektywy Siedliskowej: wydra, bóbr i motyl: czerwończyk nieparek.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położony niedaleko na północ od obszaru Jonkowo-Warkały.
Do Jonkowa można dojechać z Olsztyna busem prywatnej linii autobusowej oraz autobusem PKS.
Dojazd indywidualny do Jonkowa drogą krajową numer 16 około 10 km na północny-zachód od Olsztyna.
Liczne są gospodarstwa agroturystyczne przy okolicznych wsiach (np. Wilimowo (uprawa ziół leczniczych, kuracje ziołowe, możliwość zorganizowania zielonych klas, konferencji i spotkań integracyjnych, spływy kajakowe, kuligi), Mątki (możliwość jazdy konnej i wypożyczenia roweru) i Stękiny (dwa domki w lesie, możliwość jazdy konnej i gry w tenisa), a także Jonkowo, Gamerki Wielkie, Godki, Pupki, Wrzesiny, Kawkowo, Polejki) oraz pensjonaty (Wołowno, Gutkowo); hotele w Olsztynie. Baza gastronomiczna jest dobrze rozwinięta, szczególnie w pobliskim Olsztynie.
Warte zobaczenia są kościoły parafialne w Jonkowie, Wrzesinie i Nowym Kawkowie.
Na obszarze gminy działa teatr wiejski „Węgajty” – istnieje od 1986 r. i osiąga sukcesy również na festiwalach międzynarodowych. W Jonkowie działa Gminny Ośrodek Kultury. Tu też organizowane są Letnie Jarmarki Sztuki i Rękodzieła, promujące sztukę i rzemiosło ludowe gminy poprzez: pokazy grup teatralnych, muzycznych, zabawy ludowe, prezentacje ciekawych umiejętności i warsztaty tradycyjnej sztuki rękodzielniczej, giełdy zdrowej żywności, ofert agroturystycznych oraz prezentacje lokalnych organizacji pozarządowych.
W Jonkowie odbywają się również imprezy historyczne związane z ponad 600-letnią historią Jonkowa, szczególnie z pobytem Napoleona w Jonkowie w 1807 r. (można przebyć szlak napoleoński i zobaczyć Szaniec Rosyjski na skraju Jonkowa, powstały po bitwie francusko-rosyjskiej).
Obszar gminy ma doskonałe warunki do wypoczynku w lesie i nad wodą (rzeka Łyna, rzeka Pasłęka z rezerwatem bobrów) oraz do turystyki leśnej, pieszej i rowerowej (liczne szlaki rowerowe).
Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: wcit@warmia.mazury.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT „Ziemia Mrągowska”), Morągu (LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic”), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie „Dom Warmiński”), Mikołajkach (LOT Mikołajki).
Można również skontaktować się z jedną z lokalnych grup działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" (Łukta), Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" (Nidzica).

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
suche, śródlądowe murawy napiaskowe,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
wydra     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn;
tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405;
e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej;
ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn ,
tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki;
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,
tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566;
e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna,
ul. Staromiejska 1, Olsztyn,
tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566,
e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.plGMINY
Dobre Miasto,
Dywity,