NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Suśle Wzgórza

Powierzchnia : 27.2 ha
Kod obszaru : PLH060019
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obiekt położony jest na Wyżynie Zachodnio-Wołyńskiej, w paśmie wzniesień zwanych Grzędą Sokalską. Wzgórza te, o wysokościach przekraczającej 300 m n.p.m, zbudowane są z margli wapiennych przykrytych warstwą lessów. Teren ostoi jest silnie pofałdowany. Znajdują się tu dwa rozległe, wydłużone wzgórza, które użytkowane są głównie jako grunty orne oraz łąki i pastwiska. Podstawowym celem ustanowienia na tym terenie ostoi jest ochrona populacji susła perełkowatego. Jest to gatunek o priorytetowym znaczeniu dla ochrony europejskiej bioróżnorodności. Na terenie ostoi znajduje się jedna z siedmiu w Polsce zwartych kolonii susła. Jest to gatunek ginących w Polsce, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Gryzonie te zasiedlają głównie tereny ugorowane, pastwiska i łąki, zazwyczaj na łagodnych i słonecznych stokach wzgórz. Susły kopią rozległe systemy nor, które mogą mieć do 1 m głębokości.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Dołhobyczów:
kościół parafialny, rzymskokatolicki, murowany, cerkiew prawosławna, cmentarz prawosławny w Horoszczycach, Chłopiatyn: cerkiew greckokatolicka, Dłużniów: cerkiew greckokatolicka drewniana z 1882 r., przycerkiewna brama i dzwonnica, Kadłubiska: park podworski z XVIII- XIX w., Kościaczyn: kaplica, drewniana, Liski: cerkiew greckokatolicka, Oszczów: pozostałości ziemne z dworu obronnego, dwór murowany z II poł XVIII w.,
Międzynarodowy spływ kajakowy, Kresowe Spotkanie Młodych w Hulczu, Dożynki Gminne,
Szlak cerkiewny Dołhobyczów – Sulimów – Dłużniów – Wyżłów - Myców. Rządcówka z II połowy XX w, dwór murowany w Gołębiu.
Hrubieszów:
Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Stanisława Kostki, cerkiew prawosławna p.w. NMP, zespół klasztorny Dominikanów, zespół dworski „Du Chateau”, zespół dworski Golakowskich, Zespół Pałacowy Kiesewetterów.
Hrubieszów: PTTK O/Chełm, Centrum Informacji Turystycznej Chełm
Najbliższe większe miejscowości w okolicach ostoi to Tomaszów Lubelski i Hrubieszów, znajdujące się na południowy - wschód od Lublina, przy granicy z Ukrainą. Do Hrubieszowa najlepiej dojechać autobusem PKS z Lublina, Chełma i Zamościa. Natomiast do Tomaszowa Lubelskiego można dojechać komunikacją PKS z Zamościa, Lublina i Warszawy. Ostoja znajduje się niedaleko wsi Hulcze, do której najlepiej dojechać autobusem PKS z Hrubieszowa, Lublina lub Chełma. Na nocleg można się zatrzymać w Hrubieszowie w jednym z kilku hoteli, w bursie międzyszkolnej lub zajeździe. Tomaszów Lubelski oferuje natomiast noclegi w kilku hotelach, pokojach gościnnych i szkolnym schronisku młodzieżowym. Jest tu również kilka restauracji i barów. Do głównych atrakcji turystycznych tego terenu należą: Stare Miasto w Zamościu, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz zabytki Tomaszowa Lubelskiego, takie jak: renesansowy Rynek oraz Cerkiew Prawosławna z końca XIX wieku. W okolicach Hrubieszowa i Tomaszowa Mazowieckiego wytyczonych jest kilka pieszych szlaków turystycznych. W czerwcu warto przyjechać do Hrubieszowa na Jarmark Hrubieszowski, w czasie których odbywają się targi sztuki ludowej i liczne koncerty kapel ludowych. W sierpniu w Tomaszowie Lubelskim odbywa się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Roztocze. Dalsze informacje można uzyskać w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej lub w Punkcie Informacji Turystycznej w Hrubieszowie.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

formy ochrony przyrody
Suśle Wzgórza [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem dla żyjących tu susłów jest zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu poprzez zaniechanie wykaszania łąk i prowadzenia wypasu. Negatywne w skutkach może być również zmiana składu gatunkowego pastwisk, zarastanie terenu w wyniku naturalnej sukcesji oraz eksploatacja piasku. Niebezpieczne dla susłów są również wałęsające się psy i koty z okolicznych gospodarstw oraz penetracji terenu przez ludzi.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
suseł perełkowany *     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Wspólnota gruntowa wsi Chochłów, 22-540 Chochłów, p-ta Dołhobyczów; Urząd Gminy Dołhobyczów, 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielców, tel. (084) 653 24 08.
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.
107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/
- Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.plGMINY
Dołhobyczów,