NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Buczyna Gałkowska

Powierzchnia : 103.6 ha
Kod obszaru : PLH10_01
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Buczyna Gałkowska umiejscowiona jest na obszarze Wzniesień Łódzkich, w dorzeczu rzeki Miazgi. Stanowi fragment uroczyska Gałków, o znacznie zróżnicowanej przestrzennie szacie roślinnej. Występują tu grądy i lasy jodłowo-bukowe, bory mieszane i bory świeże. Buczyna Gałkowska obejmuje rezerwat przyrody Gałków, o powierzchni 58,6 ha. Na terenie obszaru występują ponadto liczne okazy wiekowych drzew o pomnikowym charakterze, m.in. buki w wieku do 200 lat.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Na zachód od uroczyska znajduje się miejscowość Justynów, w której znajdziemy miejsce noclegowe, zaś na wschód położona jest duża wieś Gałków, oddalona niecałe 10 km od Koluszek. Około 400 m na południe od granic obszaru biegnie linia kolejowa relacji Łodź-Koluszki. Przez Koluszki przebiegają drogi wojewódzkie nr 715 i 716.
Do ciekawszych miejsc, upamiętniających historię, należą mogiła – obelisk żydowskich ofiar terroru wojennego oraz pomnik pomordowanych obywateli Koluszek. W Koluszkach znajduje się również piękny kościół- Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.
O sam obszar „zahacza” krótka lecz niezwykle ciekawa trasa rowerowa: Koluszki (ul. Brzezińska) – Kaletnik - Borowa – Gałków Duży. Szlak ma długość 6km. Pozwala na poznanie tradycji i kultury wsi polskiej. Na trasie mijamy wiele kapliczek przydrożnych.

formy ochrony przyrody
Gałków [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Główne to silna penetracja lasu oraz niewłaściwa gospodarka leśna, polegająca na ograniczaniu roli buka i jodły i preferowaniu innych gatunków zwłaszcza dębu i sosny.

Siedliska
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi (www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: +48 (42) 664-10-00, +48 (42) 664-10-01)GMINY
Andrespol,
Koluszki,