NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Dąbrowa Świetlista w Pernie

Powierzchnia : 40.1 ha
Kod obszaru : PLH100002
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Ostoja, znajdująca się na terenie Leśnictwa Perna, została utworzona do ochrony dobrze wykształconej świetlistej dąbrowy subkontynentalnej. Dąbrowa, w której dominują stuletnie drzewostany dębu bezszypułkowego, wraz z małymi płatami zbiorowiska okrajkowego jest leśną wyspą położoną wśród terenów rolniczych. Porasta niewielki pagórek będący fragmentem moreny dennej. W wielogatunkowym runie, będącym cechą świetlistej dąbrowy, zachowały się wszystkie gatunki roślin charakterystyczne dla siedliska, a wśród nich stwierdzono występowanie gatunków chronionych lub rzadkich, takich jak: kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko, kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, pierwiosnek lekarski.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do ostoi najłatwiej dotrzeć własnym środkiem transportu, gdyż znajduje się ona w pobliżu drogi krajowej Nr 2 Warszawa - Poznań. Istnieje także możliwość dojechania w jej pobliże komunikacją zbiorową – pociągiem lub autobusem z Kutna i Włocławka. Najbliższa możliwość noclegu znajduje się w Krośniewicach i Kutnie, w którym można również znaleźć punkty gastronomiczne.

W Krośniewicach warto zwiedzić:

  1. drewniany kościół w Nowem pod wezwaniem św. Floriana, zbudowany w 1775r.,
  2. neogotycki kościół w Krośniewicach pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1862-72,
  3. zespół pałacowo-parkowy w Krośniewicach: park z XVIII/XIX w. - na terenie parku znajdują się dwa duże stawy, pałac wraz z oficyną oranżerią, domkiem ogrodnika i kordegardą z lat 70-tych XIX w.
  4. Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach, powstało w wyniku darowizny na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie prywatnej kolekcji/ liczącej około 10000 obiektów i blisko 5000 książek. – znajdują się tu także pokoje gościnne.
  5. Krośniewicka Kolej Dojazdowa powstała w 1915r., - możliwość uruchomienia na zamówienie pociągów turystycznych z wagonem barowym w towarzystwie kapeli ludowej.

Kutno szczyci się atrakcyjną Starówką. Można tu obejrzeć interesujące zabytki: klasycystyczny, odrestaurowany ratusz, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego; dawny Teatr Miejski, gdzie przed laty spotkał się z mieszkańcami miasta noblista Henryk Sienkiewicz; Zespół Pałacowy z lat 1775-91, w którym gościli cesarz Napoleon Bonaparte, król pruski Fryderyk August i przebywający z misją wojskową Charles de Gaulle (1920). Są tu także: klasycystyczna kaplica - mauzoleum dawnych właścicieli Kutna Walentyny i Feliksa Mniewskich, neogotycki kościół wzniesiony w latach 1882-85 , Pałac Saski, który został ufundowany przez króla Augusta III.

Przez Kutno i Krośniewice przebiega szlak rowerowy "W centrum Polski". Liczy on 11,75 km i oznaczony jest specjalnymi znakami zgodnie z instrukcją znakowania PTTK. Drugi szlak, relacji Krośniewice – Oporów liczy 48,5 km i nosi nazwę „Pałace, dwory i zamki”.

Punkt Informacji Turystycznej w Krośniewicach.

formy ochrony przyrody
Dąbrowa świetlista [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Głównym jest sukcesja świetlistej dąbrowy w kierunku grądu, przejawiająca się miejscami obfitym rozwojem warstwy podszytu, zacieniającego dno lasu.

Siedliska
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, 91-402 Łódź, ul. J. Matejki 16, tel. (0-42) 631-79-00.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35, fax. (0 42) 664 21 66

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, www.leczyca.pl, lotleczyca@op.pl, tel. (0-24) 721 89 65GMINY
Nowe Ostrowy,