NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Baranie Góry

Powierzchnia : 180.6 ha
Kod obszaru : PLH140002
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Ostoja położona jest w północno - zachodniej części Niziny Mazowieckiej, na terenie historycznej Ziemi Zawkrzeńskiej. Baranie Góry charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu i wielogatunkowymi drzewostanami. Głównym zbiorowiskiem roślinnym, zajmującym ponad połowę terenu ostoi, jest świetlista dąbrowa. Jest to priorytetowy dla Europy rodzaj siedliska przyrodniczego. Wyróżniono tu cztery postaci świetlistej dąbrowy: postać zbliżoną do typowej, postać z pojedynczo występującym bukiem, postać z licznie występującym bukiem oraz postać ze świerkiem. Na części ostoi występuje grąd środkowoeuropejski, również zaliczany do cennych przyrodniczo siedlisk. Oprócz tego występują tu bory mieszane tworzące wielowarstwowe drzewostany z sosną i dębem bezszypułkowym. Flora ostoi obejmuje 286 gatunków roślin naczyniowych, w tym rzadkie i chronione w Polsce. Na terenie ostoi rośnie także kilka drzew pomnikowych. Spośród cennych z europejskiego punktu widzenia gatunków bezkręgowców występuje tu motyl - czerwończyk nieparek.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Ostoja leży niedaleko Mławy, znajdującej się na trasie między Warszawa a Olsztynem. Do Mławy można dotrzeć pociągiem oraz autobusem PKS z Warszawy, Olsztyna i Gdańska. Następnie z Mławy należy udać się autobusem PKS do Lipowca Kościelnego, skąd jest już około 3 km na pieszo do ostoi. Przez środek ostoi przebiega droga z Mławy przez Lipowiec kościelny do Żuromina. Na nocleg można zatrzymać się w jednym z hoteli w Mławie lub w schronisku PTSM w Żurominie. Zarówno w Mławie, jak i Żurominie jest możliwość skorzystania usług jednej z kilku restauracji lub barów. Będąc w Mławie warto obejrzeć Muzeum Ziemi Zawkrzańskiej. Godne obejrzenia jest również Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Miłośnicy dwóch kółek mogą w czerwcu wziąć udział w Zawkrzeńskim Rajdzie Rowerowym startującym z Mławy. A osoby żądne wrażeń na pewno nie ominą "Wielkiej Rewii Obiektów Pływających" - konkursie oryginalnych konstrukcji pływających na rzece Wkrze w Strzegomie.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

formy ochrony przyrody
Baranie Góry [ rezerwat przyrody ],
Zieluńsko-Rzęgnowski [ obszar chronionego krajobrazu ],
Siedliska
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 46/48, tel. (0-89) 521-01-60, Nadleśnictwo Dwukoły, 13-240 Iłowo, tel. (0-23) 654-10-84

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 ? 65 ? 602, tel.: (022) 55 ? 65 ? 600

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiegoGMINY
Lipowiec Kościelny,