NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Fortyfikacje w Poznaniu

Powierzchnia : 137.4 ha
Kod obszaru : PLH300005
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Ostoja obejmuje kompleks XIX-wiecznych budowli fortecznych rozmieszczonych na terenie Poznania. Należy do niego dziewięć fortów głównych i dziewięć pośrednich, które średnio znajdują się w odległości ok. 3 km od siebie oraz Cytadela, bunkier na Sołaczu, bunkier na al. Wojska Polskiego, bunkier na ul. Mazowieckiej.
Budowle są niezwykle cennymi miejscami zimowania nietoperzy. Znaczenie ma długa lista chronionych gatunków: mopek, nocek Bechsteina, nocek duży, nocek łydkowłosy, gacek brunatny, gacek szary, mroczek późny, nocek Natterera, nocek rudy i nocek wąsatek. Fort I, zbudowany w latach 1878-1880 na Starołęce, a w 1944 przekształcony na potrzeby fabryki samolotów Focke-Wulf, jest czwartym pod względem liczebności zimowiskiem nietoperzy w Polsce i stanowi jedno z najważniejszych miejsc zimowania tych ssaków w Polsce. Połowa z obiektów należących do ostoi znajduje się na liście 120 największych zimowisk nietoperzy w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Fortyfikacje rozmieszczone są w różnych miejscach Poznania. Do Poznania dostaniemy się dowolnym środkiem transportu. Pociągi zatrzymują się na dworcu Poznań Główny w centrum miasta. Dworzec PKS usytuowany jest przy ulicy Towarowej. Port lotniczy znajduje się przy drodze nr 2. W Poznaniu natkniemy się na wysoko rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną dla każdego rodzaju klienta. Fortyfikacje są nie lada atrakcją dla miłośników fortów gdyż jest to trzeci pod względem wielkości system obronny w Europie. W pozostałościach Cytadeli mieści się Muzeum Uzbrojenia z ekspozycją sprzętu wojskowego. Na stoku Cytadeli urządzono cmentarz dla żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. W Forcie VII urządzono Muzeum Martyrologii Wielkopolan. We wnętrzach bunkrów rośnie wiele rzadkich roślin i mieszkają w nich nietoperze, co jest atrakcją dla miłośników przyrody. Cytadelę otacza rozległy park, w którym to bardziej aktywni mogą pojeździć na rowerze. Obecnie forty są skutecznie zamknięte przed turystami. Miasto nie ma pomysłu jak zagospodarować poznańskie fortyfikacje. Poza fortami w Poznaniu jest wiele bardzo ciekawych zabytków. Szczególną uwagę warto zwrócić na stare miasto jak i jego okolice. Wszelkie informacje turystyczne można uzyskać w: Centrum Informacji Miejskiej na ulicy Ratajczaka, Wojewódzkim Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku, bądź też w informacji turystycznej Glob - Tour mieszczącej się w hali Dworca Głównego.

formy ochrony przyrody
Forty I, IIIa, V, VIa, VIIIa, IVa [ użytek ekologiczny ],
Zagrozenia :

Każde zakłócenie spokoju nietoperzy, podczas ich snu zimowego, może być dla nich bardzo niebezpieczne. Zmiany mikroklimatu w budowlach fortecznych również wpływają negatywnie na te ssaki. Poza tym niekorzystny jest fakt, iż obszar fortyfikacji w większości nie jest pod ochroną.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
mopek     [ssak]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
nocek łydkowłosy     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, www.poznan.rdos.gov.pl, e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl, tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, www.plot.poznan.pl, biuro@plot.poznan.pl, tel.: (0 61) 878 56 96

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody \"Salamandra\", ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań,
tel./fax: 061-8432160; e-mail: biuro@salamandra.org.plGMINY
Poznań,