NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Brzeźnicka Węgorza

Powierzchnia : 592.16 ha
Kod obszaru : PLH320002
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar obejmuje dolinę Brzeźnickiej Węgorzy wraz z jeziorami Brzeźniak, Żabice i Wierzno. Brzeźnicka Węgorza swoje źródło ma w jez. Studnica na Pojezierzu Drawskim i stanowi lewy dopływ rzeki Regi.
Brzeźnicka Węgorza na całej swej długości przedstawia ogrom wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Stanowi niepowtarzalną mozaikę: w górnym odcinku (Kołatka - jez. Brzeźniak) jest potokiem o dużym spadku, wartkim nurcie i kamienistym dnie, poniżej jez. Żabice płynie szeroką i głęboką doliną, wzdłuż której występują bardzo bogate florystycznie łęgi jesionowo-olszowe, bagienne olsy, żyzne i kwaśne buczyny oraz grądy. Na zboczach dolin oraz nad jeziorami spotkać można liczne źródliska. O wysokiej klasie czystości potoku świadczy występowanie słodkowodnego krasnorosta (Hildebrandtia rivularis). Powyżej jez. Brzeźniak i na jego brzegach rozciągają się rozległe i niedostępne trzcinowiska, będące miejscem lęgowym wielu ptaków.
Obszar jest ostoją doskonale zachowanych i zróżnicowanych lasów liściastych. Są one szczególnie kontrastowe z monokulturami leśnymi rosnącymi wokół.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Na terenie ostoi nie ma żadnych osad. Najbliżej położonymi miejscowościami są Brzeźniak, Węgorzynowo (Węgorzyno) oraz Drawsko Pomorskie. W dwóch ostatnich znajdują się stacje PKP. Do wszystkich trzech miejscowości można dojechać autobusami PKS, z tym, że do miejscowości Brzeźniak dojeżdżają z dwóch większych miejscowości. Baza noclegowa znajduję się przede wszystkim w Węgorzynie i Drawsku Pomorskim. W Brzeźniaku znajdują się gospodarstwa agroturystyczne, które także proponują noclegi.

BRZEŹNIAK
Turystyka krajoznawcza:

 • kościół ryglowy św. Mikołaja Biskupa z XIX w.
 • dawna remiza strażacka, adaptowana na chatkę turystyczną „Florianka”
 • park w stylu naturalistycznym o pow. 3 ha, założony na początku XIX wieku-pomnik przyrody

DRAWSKO POMORSKIE
Turystyka krajoznawcza:

 • śródmieście miasta
 • kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego z XIV / XV i XIX wieku,
 • pozostałości murów obronnych z XIV wieku,
 • starostwo z 1907 - 1909,
 • ratusz z k. XVIII wieku, dom z ok. 1800 r
 • magazyn soli szachulcowy z ok. 1700 r. i lat 30. XX wieku,
 • dom z 1906 r.,
 • dom murowano - szachulcowy z 1. ćw. XIX wieku,
 • dom szachulcowy z XVIII / XIX wieku,
 • zabudowa gospodarcza.

Turystyka aktywna, piesza-szlaki:

 • Szlak I Warszawskiej Dywizji Kawalerii (Drawsko Pomorskie- Iłowiec)
 • Szlak Jezior Drawskich (Gudowo – Ostrowice – Gudowo)
 • Ścieżka Przyrodnicza: Karwice - Leśniczówka Dzikowo

Turystyka aktywna, rowerowa- szlaki:

 • Wokół Jeziora Lubie (Drawsko Pomorskie – Karwice - Drawsko Pomorskie)
 • Wzgórza Moreny Czołowej (Drawsko Pomorskie – Tęczyn- Drawsko Pomorskie)
 • Parki Krajobrazowe (Drawsko Pomorskie – Ińsko)
 • Rzeka Brzeźnicka Węgorza – Wodospady (Drawsko Pomorskie – Brzeźniak - Drawsko Pomorskie)

Turystyka aktywna, kajakowa-szlaki:

 • Drawa (im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły)
 • Kokna - prawy dopływ Drawy

Turystyka aktywna, konna:

 • Szlak Konny Pojezierze Drawskie (Łobz –Biały Bór)

WĘGORZYNO-gmina
Turystyka krajoznawcza:

 • Chwarstno - Kościół Wniebowzięcia NMP
 • Dłusko - Kościół (ruina), Cmentarz przykościelny
 • Gardno - Kościół Św. Mateusza
 • Ginawa - Kościół Św. Anny
 • Kraśnik Łobeski -Park dworski, Grobowiec Passartów
 • Lesięcin - Park dworski, Pałac
 • Mieszewo –Pałac, Obelisk z krzyż z kamiennym kręgiem
 • Podlipce- park dworski
 • Przytoń -Kościół Św. Marii Magdaleny
 • Sielsko- Park dworski i ruiny pałacu
 • Trzebawie- Kościół Św. Michała Archanioła
 • Winniki -Kościół Św. Karola Boromeusza
 • Zwierzynek -Kościół Św. Rodziny

Turystyka aktywna, piesza:

 • Szlak Wzniesienia Moreny Czołowej - szlak zielony
 • Błękitny Szlak Pojezierza Ińskiego

Turystyka aktywna, rowerowa:

 • 13 szlaków rowerowych

Informacja Turystyczna w DRAWSKU POMORSKIM
Tel. (094) 363 25 03
www.drawsko.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
WĘGORZYNOWO tel. 0 913971455
e-mail biblwno@wp.pl

Zagrozenia :

Poważne zagrożenia ostoi wynikają głównie z rozwijającej się na tych terenach nadmiernej turystyki, zwłaszcza w postaci rekreacyjnego użytkowania niezalesionych brzegów jezior. Urozmaicony teren wykorzystywany jest do organizowania rajdów samochodowych, mających również negatywny wpływ na otaczające środowisko, gdyż niszczona jest pokrywa glebowa, runo leśne, a hałas płoszy zwierzęta. Zagrożenie stwarza także zbytnia eutrofizacja wód spowodowana wzmożonym rozwojem glonów, która w zaawansowanym stadium może prowadzić do zaniku w wodzie życia biologicznego.

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łęczak     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
siewka złota     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin
tel. (91) 430 52 00, fax (91) 430 52 29
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl/

RDOŚ w Szczecinie
Wydział Spraw Terenowych I w Złocieńcu
ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec
tel.: (94) 367 35 44

Iński Park Krajobrazowy

Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego
Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec
Tel. (94) 367 29 82, fax. (94) 367 11 70
mail: lot.pd@op.pl, www.zlocieniec.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
ul. Słowackiego, 70-965 Szczecin

Nadleśnictwo Łobez
ul. Bema 15, 73-300 Łobez

Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-500 SzczecinGMINY
Drawsko Pomorskie,
Ińsko,
Węgorzyno,