NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Police - kanały

Powierzchnia : 100.2 ha
Kod obszaru : PLH320015
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar stanowi sieć podziemnych kanałów długości ok. 4 km, które są pozostałością po przedwojennej fabryce paliw lotniczych (benzyny syntetycznej) - Hydrier Werke Politz. Największe zimowisko nietoperzy na Pomorzu Zachodnim (780 osobników - sezon zimowy 2003). Zimuje tu 6 gatunków nietoperzy, z czego 2, to gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Police:
Przez Police przechodzi droga wojewódzka nr 114, która biegnie w kierunku Trzebieży i Nowego Warpna. Droga przebiega w granicach miasta Police przez Nowe Miasto (ul. Tanowska), Stare Miasto (ul. Grunwaldzka i ul. Kościuszki) oraz osiedle Jasienica (ul. Jasienicka, ul. Dworcowa, ul. Piastów). Pozostałe drogi wylotowe prowadzą do następujących miejscowości: Nowa Jasienica i Karpin (ul. Podgórna), Wieńkowo i Tatynia (ul. Kopernika), Trzeszczyn-Pomnik (ul. Kuźnicka), Siedlice, Leśno Górne i Pilchowo (ul. Wyszyńskiego), Szczecin (osiedle Bukowo) przez Park Leśny Mścięcino w Szczecinie-Skolwinie i Przęsocin (ul. Asfaltowa), Szczecin-Skolwin (ul. Nadbrzeżna). Komunikację miejską w Policach stanowi 9 linii autobusowych (niektóre z nich mają połączenie ze Szczecinem). Istnieje także linia samorządowa (LS) Police – Trzebież. Komunikacja miejska umożliwia przemieszanie się do kilku wsi gminy Police m.in. Trzeszczyn, Tanowo, Pilchowo, Siedlice, Leśno Górne, Przęsocin. Police to miasto portowe. Znajdują się tu dwa porty: port morski Police (4. pod względem przeładunku w Polsce) i port rzeczny Police na Odrze. Przez miasto przebiega tor wodny Szczecin-Świnoujście. Na terenie miasta istnieje dobrze rozwinięta baza noclegowa (hotele i ośrodki wypoczynkowe) i gastronomiczna.
Turystyka krajoznawcza: kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – neogotycki budowla na Starym Mieście, kaplica przykościelna – gotycka kaplica z XV wieku, pozostałość po średniowiecznym kościele na Rynku Starego Miasta, kościół św. św. Apostołów Piotra i Pawła – gotycka budowla z XIV wieku w Policach–Jasienicy, ruiny klasztoru augustianów w Policach-Jasienicy, Lapidarium Polickie w Parku Staromiejskim, kamienice z XIX wieku, ratusz z 1906 roku, stara fabryka benzyny syntetycznej budowana w latach 1937 -1940.
Turystyka aktywna: piesza i rowerowa (żółty pieszy Szlak Policki, czerwony pieszy Szlak "Ścieżkami Dzików", czerwony Szlak "Puszcza Wkrzańska", zielony Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego R-66, Ekologiczna Ścieżka Rekreacyjno – Dydaktyczna w Policach).
Turystyka bierna: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Morskiej i Folk (maj), Międzynarodowe Dni Polic – Dni Chemika, Jarmark Augustiański w Policach-Jasienicy, (sierpień), Polickie Dni Muzyki "Cecyliada" (listopad), Gryf Ogólnopolski Bieg na Orientację (maj), Ogólnopolski Bieg Uliczny Policka Piętnastka (czerwiec), Międzynarodowy Turniej Szachowy im. T. Gniota, Ogólnopolski Ćwierćmaraton Policki (październik).
Szczecin
Turystyka krajoznawcza: Zamek Książąt Pomorskich, Kamienica Loitzów, Klaub 13 Muz (Pałac pod Głowami), Stary Ratusz, Muzeum Narodowe, Książnica Pomorska, Podzamcze, kamienica przy ul. Św. Wojciecha, Bazylika archikatedralna p.w. św. Jakuba , Kościół p.w. św. Piotra i Pawła, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , Kościół p.w. św. Wojciecha , kościół p.w. św. Jana Chrzciciela , Pałac Klasycystyczny, Pałac pod Globusem, Akademia Morska, Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Wieża Bismarcka, Pomnik Sediny – Pomnik z Kotwicą, Wały Chrobrego, pozostałości umocnień: Brama Portowa , Brama Królewska, Baszta Panieńska, Muzeum Morskie, Muzeum Miasta Szczecina, ogród botaniczny.
Turystyka aktywna: piesza - Park im. Jana Kasprowicza, Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie, Plac Grunwaldzki.

Zagrozenia :

Główne zagrożenia to: płoszenie zwierząt, zmiany mikroklimatu, zanieczyszczenia ropopochodne ze stacji benzynowej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
mopek     [ssak]
nocek duży     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Police, ul. Batorego 3, 72-010 Police, tel. (91)3175940, 3176637.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polickiej, 72-010 Police, ul, Spółdzielcza 31GMINY
Police,