NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Puszcza Biała

Powierzchnia : 83779.7 ha
Kod obszaru : PLB140007
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Puszcza Biała o powierzchni 64 tys. ha jest położona w rejonie ostrołęcko-siedleckim, w województwie mazowieckim. Jest to jeden z największych kompleksów leśnych na Mazowszu, usytuowany w widłach Narwi i Bugu, w kierunku wschodnim sięga do miasta Małkinia Górna. Przez puszcze przepływają dopływy Narwi i Bugu: Brok, Struga, Truchełka, Turka, Wymarkacz. Teren w większości pokryty jest lasami iglastymi - sośninami oraz w niewielkim stopniu występują tu drzewostany dębowo-grabowe, jesionowo-olszowe i olszowe. W dolinach rzecznych znajdują się również siedliska łąkowe i zaroślowe oraz dwa kompleksy stawów rybnych. Duże walory przyrodnicze ostoi przejawiają się w bogactwie lasów o nisko przekształconej szacie roślinnej, charakteryzujących się bogatą florą i fauną, a także dobrze zachowanym, naturalnym charakterze swobodnie meandrujących rzek Bugu i Narwi. Na terenie ostoi występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Obszar ten zasiedla w okresie lęgowym bocian czarny, kraska i lelek. Ze względu na istniejące jeszcze nieścisłości i niejasności informacji przyrodniczych, teren ostoi wymaga ponownego zbadania i waloryzacji.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Bliskie sąsiedztwo Warszawy zapewnia łatwy dojazd do ostoi. Najlepiej dojechać drogami krajowymi 62 i 8 do Wyszkowa i Ostrowia Mazowieckiej, przez miasta te również przebiegają linie kolejowe. Teren puszczy posiada duże walory turystyczne, z których korzystanie ułatwiają szlaki turystyczne, umożliwiające zarówno wycieczki jednodniowe dla mieszkańców z pobliskiej Warszawy, jak i wielodniowe rajdy. Szlaki prowadzą do ciekawych miejsc przyrodniczych i pamięci narodowej z okresu walk powstańczych i wojen, a jeden z nich przebiega przez Nadbużański Park Krajobrazowy, stanowiący formę ochrony na terenie puszczy. Zwiedzając obszar ostoi, warto zatrzymać się w malowniczo położonej miejscowości Brok, gdzie można również obejrzeć takie zabytkowe miejsca jak: pozostałości murowanej, letniej rezydencji biskupów płockich z początku XVII wieku oraz XVI-wieczny, renesansowy kościół. Ponadto znajdziemy tam bogatą ofertę noclegową, w postaci ośrodków wypoczynkowych. Ostoja jest pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, gdzie można zasięgnąć informacji turystycznej także dotyczącej bazy noclegowej.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

formy ochrony przyrody
Bartnia [ rezerwat przyrody ],
Popławy [ rezerwat przyrody ],
Wielgolas [ rezerwat przyrody ],
Nadbużański [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Siedliska przyrodnicze Puszczy Białej są silnie zdegradowane, stąd też obszar ten wymaga szczególnej ochrony i troski ze względu na cenne gatunki ptaków zasiedlających tę ostoję.
Zagrożenia mogłyby wystąpić w wypadku odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarząbek      [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kraska     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wilk*     [ssak]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
leniec bezpodkwiatowy ,
sasanka otwarta ,

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiegoGMINY
Ostrów Mazowiecka,
Ostrów Mazowiecka,
Brok,
Małkinia Górna,
Stary Lubotyń,
Wąsewo,
Obryte,
Pułtusk,
Zatory,
Brańszczyk,
Długosiodło,
Rząśnik,
Somianka,
Wyszków,