NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Dolina Górnej Wisły

Powierzchnia : 24740.2 ha
Kod obszaru : PLB240001
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
nowy obszar konsultowany przez MŚ
Opis :

Ostoja Dolina Górnej Wisły składa się z Jeziora Goczałkowskiego (zbiornik wody pitnej) i przyległych stawów (zbiorniki intensywnej hodowli karpia, a jesienią rejon polowań na ptactwo wodne) wraz z wpadającymi w tym miejscu prawobrzeżnymi dopływami Wisły. Stawy, założone ponad 600 lat temu, należą do najstarszych w Polsce stawów hodowlanych. Dziś, obok znaczenia gospodarczego, pełnią ważną funkcję ekologiczną: stanowią miejsce bytowania wielu cennych gatunków roślin i zwierząt wodno-błotnych, szczególnie na terenach pozbawionych zbiorników naturalnych. Teren ostoi jest gęsto zamieszkany, z zabudową pośród rozległych pól uprawnych (które stanowią prawie sześćdziesiąt procent powierzchni). Lasy i wody powierzchniowe zajmują po 16 procent powierzchni. Odnotowano tutaj występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 8 gatunków znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze. W okresie lęgowym obszar zasiedlany jest przez powyżej 1% krajowych populacji takich cennych i rzadkich ptaków, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, jak: bączek, bąk, dzierzba czarnoczelna, rybitwa białowąsa, ślepowron (jeden z gatunków czapli - ptak gniazdujący w Polsce praktycznie tylko tutaj, w liczbie około 400 par) oraz wielu innych cennych gatunków ptaków. Jest również miejscem odpoczynku i zdobywania pokarmu dla bardzo licznych stad ptaków wodno-błotnych w czasie jesiennych i wiosennych wędrówek. Obszar ten ma rangę ostoi ptasiej o znaczeniu międzynarodowym.
Występują tu następujące gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej: bąk, bączek, ślepowron, szablodziób (2 pary w 2002 roku), mewa czarnogłowa, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna.
Stawy rybne są także miejscem występowania zagrożonych roślin wodnych, takich jak: kotewka orzech wodny oraz grzybieńczyk wodny.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Do ostoi istnieje dogodny dojazd komunikacją PKP. Krzyżuje się tutaj wiele szlaków komunikacyjnych: Bielsko-Bała - Katowice, Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice, Czechowice-Dziedzice-Trzebinia (Czechowice-Dziedzice są miejscowością do której istnieje dogodny dojazd z Warszawy, czy Gdańska).
Turystyka wypoczynkowa: zbiornik Goczałkowicki, jako zbiornik wody pitnej jest wyłączony z masowej rekreacji, jak kąpiel czy sporty wodne, natomiast wędkarstwo dopuszczane jest jedynie w ograniczonym zakresie w strefie brzegowej.
Turystyka krajoznawcza: W pobliżu warto zobaczyć zespół pałacowo-parkowy (zwany Perłą Górnego Śląska)w pobliskiej Pszczynie. Zachowały się tu oryginalne wnętrza z końca XIX wieku, z czasów Cesarza Wilhelma II i Księżnej Daisy.
Turystyka międzynarodowa: Ostoja położona jest około trzydziestu kilometrów na północ od przejścia granicznego w Cieszynie z Republiką Czeską. W bliskiej odległości jest również kolejowe przejście Markowice Górne.
Turystyka lotnicza: Około pięćdziesięciu kilometrów od ostoi znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzycach koło Katowic.
Baza noclegowo-gastronomiczna jest tutaj dobrze rozwinięta.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: info@silesia-sot.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

formy ochrony przyrody
Rotuz [ rezerwat przyrody ],
Skarpa Wiślicka [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Zagrożenie dla ostoi stanowić może:

  • intensyfikacja gospodarki rybackiej lub jej zaniechanie,
  • renowacja stawów,
  • usuwanie roślinności szuwarowej i wysp.
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
czapla biała      [ptak ]
czapla nadobna     [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzierzba czarnoczelna     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
mewa czarnogłowa     [ptak ]
muchołówka białoszyja     [ptak ]
ortolan     [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
szablodziób     [ptak ]
ślepowron      [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
Strona internetowa RDOŚ: http://www.katowice.rdos.gov.pl


Śląska Organizacja Turystyczna
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Tel.: (32) 207 207 1, Fax.: (32) 207 207 2
info@silesia-sot.pl
www.silesia-sot.pl

Zespol Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa Slaskiego
http://www.zpk.com.pl/GMINY
Czechowice-Dziedzice,
Jasienica,
Chybie,
Dębowiec,
Haślach,
Skoczów,
Strumień,
Goczałkowice-Zdrój,
Pszczyna,