NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Ostoja na Zatoce Pomorskiej (dawniej Zatoka Pomorska) - obszar morski

Powierzchnia : 242553.2 ha
Kod obszaru : PLH990002
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Propozycje zmian :
W ramach Shadow List proponowana zmiana zasięgu obszaru (zwiększenie do 24.3132,67 ha)
Opis :

Obszar obejmuje akwen o powierzchni 591 112,8 ha, o dużym zróżnicowaniu dna morskiego (od piaszczystych ławic, po rozległe żwirowiska i głazowiska). Centralną część Zat. Pomorskiej zajmuje duże wypłycenie zwane Ławicą Odrzańską. Rozciąga się od zachodnich krańców jeziora Bukowo (Łazy), gdzie obejmuje 15 kilometrowej szerokości pas wód przybrzeżnych Bałtyku po granicę Państwa rozszerzając się tutaj do około 70 km. Obszar stanowi ostoję ptasią. Występują tu co najmniej 4 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie wędrówek i w okresie zimy spotyka się następujące gatunki: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, bielaczek, lodówka, markaczka, nurnik, tracz długodzioby i uhla, nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi. Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników, a zimą powyżej 100 000 osobników.

Interpretacja turystyczna :

Do południowej granicy ostoi można dotrzeć drogami Koszalin - Kołobrzeg - Trzebiatów - Rewal - Międzyzdroje - Świnoujście i lokalnymi, natomiast dalej wyłącznie na statkach. Obszar obejmuje przybrzeżne wody, które omywają nadmorskie plaże. Na całej długości wybrzeża powstały licznie ośrodki wypoczynkowe i bez problemu (szczególnie poza sezonem letnim) można znaleźć miejsca noclegowe i gastronomiczne o dowolnym standardzie. Informacje turystyczne: w szczecińskim i koszalińskim oddziale PTTK oraz w punktach informacji turystycznej w większych miejscowościach. Noclegi można zamówić w siedzibie Szczecińskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego ul. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin. Dyżury w każdy wtorek, w godzinach 12-15, w pokoju 121. Tel. (091) 484 40 72. E-mail: ssa@agrourlop.pl. Strona www.agrourlop.pl. Tel.kom 660664965. Nadzór nad obszarem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Szczecinie.

Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem dla tego ekosystemu są: zanieczyszczenia wód, spowodowane wielkopowierzchniowymi spływami nutrientów i niesione nurtem rzek wpadających do morza, plany lokowania tu farm elektrowni wiatrowych oraz rybołówstwo z użyciem sieci stawnych i sznurów hakowych, nadmierny rozwój turystyki na wybrzeżu.

Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Szczecinie