NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Puszcza Goleniowska

Powierzchnia : 25039.2 ha
Kod obszaru : PLB320012
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Duży kompleks leśny na północ od Goleniowa i na wschód od brzegu Zalewu Szczecińskiego, przedstawia obszar dość silnie zmieniony przez działalność człowieka. Jednak lasy gospodarcze, przyrodniczo, przedstawiają dużą wartość ze względu na dobrą kondycję drzewostanów leśnych i dużą zgodność z charakterem siedlisk. Znajdują się tu rozległe torfowiska niskie i obszary porośnięte łęgami i olsami. W lasach dominuje sosna, pozostały też fragmenty lasów dębowych i bukowych.
Występuje co najmniej 25 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Ważna ostoja lęgowych bielika, kani czarnej, kani rudej i podróżniczka; występuje c. 3% lęgowej populacji krajowej bielika (PCK), co najmniej 1% populacji krajowej (C6) kani czarnej (PCK), kani rudej (PCK), podróżniczka (PCK) oraz stosunkowo wysokie zagęszczenie (C7) bąka (PCK), derkacza, kropiatki i żurawia.
Dobrze zachowane zbiorowiska roślinne, zwłaszcza torfowiskowe; w rez. Wilcze Uroczysko znajduje się stanowisko długosza królewskiego w unikatowym olsie z sosną; na Czerwonym Jeziorku można obserwować zjawiska związane z rozwojem torfowiska wysokiego typu bałtyckiego. Bogata fauna płazów i gadów (co najmniej 15 gatunków).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Na teren gminy można dojechać komunikacją PKP dzięki dogodnym połączeniom ze Szczecinem, Katowicami, Lublinem, Kołobrzegiem, Świnoujściem, Krakowem, Poznaniem, Warszawą. Goleniów znajduje się 35 km na północ od Szczecina, na skrzyżowaniu ważnych dróg: nr 3 łączącej Skandynawię z południem Europy, oraz nr 6 biegnącej wzdłuż polskiego wybrzeża aż do Gdańska.

Goleniów
Turystyka krajoznawcza:

  • Brama Wolińska z XIV wieku
  • Brama Szczecińska z XIV wieku
  • Brama Stargardzka
  • Brama Młyńska
  • Kościół św. Katarzyny z XV wieku
  • Spichlerz i port rzeczny
  • Kolejowa wieża wodna
  • Wodociągowa wieża ciśnień

Na obszarze i w okolicach, poza wspaniałą przyrodą trzech rezerwatów (opisanych w opisie przyrodniczym powyżej) warto zwiedzić zabytki kultury i podziwiać piękno krajobrazu na jednym z następujących szlaków:
Miejski Szlak Turystyczny: Brama Wolińska, Gimnazjum (styl neogotycki), malownicze zakole Iny, mury obronne z furtą wodną, stare miasto, kościół Farny św. Katarzyny (z ok. XIII w.), spichlerz (z XVIII w., historycznie na jego miejscu były spichlerze już w XIV w.), fundamenty kościoła św. Jerzego, kamień pojednania, kościół św. Jerzego, budynek poczty z XIX w. w stylu neogotyckim, planty.
Rowerowe szlaki sentymentalne po starych cmentarzach gminy Goleniów.
Szlak rowerowy czerwony, trasa: Goleniów - Marszewo - Imno - Mosty - Danowo - Budno – Goleniów; długość: 26.5 km.
Szlak rowerowy zielony, trasa: Goleniów - Żdżary - Łaniewo - Krępsko - Miękowo - Żółwia Błoć - Niewiadowo - Glewice - stacja PKP Mosty - Burowo – Mosty; długość: 45 km.
Szlak rowerowy niebieski, trasa: Goleniów - Góra Lotnika - Łęsko - Lipa "Anna" - Kliniska - Rurzyca – Goleniów, długość: 31 km.
Szlak rowerowy czarny, trasa: Modrzewie - Bolesławice – Święta; długość: 12 km.
Szlak Borów Goleniowskich - szlak pieszy PTTK – zielony, trasa: Goleniów - Krzewno - Łęsko - Pucko - Kliniska Wielkie. Długosć: 17,1 km .
Szlak Anny Jagielonki - szlak pieszy PTTK – niebieski, trasa: Szczecin Załom PKP - Kliniska Wielkie - Pucko - Strumiany - Sowno - Cisewo - Grzędzice-Majątek - Grzędzice - Stargard Szczeciński PKP. Długość: 35,2 km. Może być też szlakiem rowerowym.
Możliwy jest również spływ kajakowy po rzece Inie „Meandry Iny” trasą: Bącznik - Zabrodzie - Goleniów - Modrzewie - Bolesławice - Inoujście – Lubczyna. Długość: 34 km.
Centrum Informacji Turystycznej oferuje informacje o szlakach, a także dwie oferty turystyczne: Goleniów w 24 h i Goleniów w 48 h.
Goleniowski Młodzieżowy Dom Sportu organizuje sportowe imprezy cykliczne i okolicznościowe. Obszar gminy ma doskonałe warunki do wypoczynku w lesie i nad wodą: liczne rzeki, jeziora, niedaleko do Odry, Jeziora Dąbie i Wielkiego Zalewu.

Zagrozenia :

Zanieczyszczenia powietrza z Zakładów Chemicznych Police, osuszanie terenu, presja turystyczna i rekreacyjna, rybołówstwo, wędkarstwo, kłusownictwo, wydobywanie torfu, odpady ścieki, pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych, działki rekreacyjne, linie energetyczne, niewłaściwe melioracje, drapieżnictwo ze strony norki amerykańskiej, elektrownie wiatrowe, gospodarka leśna, wyrąb niektórych starodrzewi i drzew dziuplastych, usuwanie martwego drewna z lasu, wypalanie, zarzucanie wypasu, stosowanie pestycydów, nawozy sztuczne; planowana budowa drogi łączącej Police z Goleniowem przez Odrę.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
cietrzew (podgatunek kontynentalny)     [ptak ]
derkacz     [ptak ]
drzemlik     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gadożer     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kiełb białopłetwy     [ryba ]
kreślinek     [bezkręgowiec ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
łabędź czarnodzioby (mały)     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łęczak     [ptak ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek duży     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
pływak szerokobrzegi     [bezkręgowiec ]
podróżniczek      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
siewka złota     [ptak ]
sokół wędrowny     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
obuwik pospolity ,
lipiennik Loesela,

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel.91 - 43 05 200, fax. 91 - 43 05 229,e-mail:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Wojewódzki Konserwator Przyrody, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Goleniów, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin, tel. 91 432 87 00
Centrum Informacji Turystycznej, Plac Bramy Wolińskiej 1
72-100 Goleniów, tel./fax (0048) (91) 418 95 90
e-mail: cit@turystyka.goleniow.pl, strona www: http://turystyka.goleniow.pl
Goleniowska Organizacja Turystyczna, Plac Bramy Wolińskiej 1,
72-100 Goleniów, tel./fax +4891 418 95 90
e-mail: got@turystyka.goleniow.plGMINY
Wolin,
,
Przybiernów,
Stepnica,
Goleniów,