NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bielawskie Błota (ob. ptasi)

Powierzchnia : 1101.3 ha
Kod obszaru : PLB220010
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Obszar obejmuje zmeliorowane torfowisko wysokie typu atlantyckiego powstałe w obniżeniu pomiędzy kępami morenowymi Ostrowską, Pucka i Sławoszyńską, z niewielkimi jeziorkami. Mokradła zajmują 57% obszaru. Torfowisko zostało zdegradowane głównie w wyniku eksploatacji torfu i pożarów. Obserwuje się nadal zarastanie torfowiska brzoza i sosną (lasy i zadrzewienia zajmują 28% powierzchni obszaru). Torfowisko żywe zachowało się jeszcze w części południowej i centralnej. Północno - wschodnia część obszaru przypomina tundrę (mszar wrzoścowy).W części południowej obszaru powstały wydmy. Ostoja jest jedynym w Polsce miejscem lęgowym łęczaka. Występują tu 32 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 16 zagrożonych.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Do obszaru najlepiej dojechać koleją do Sulcic - stacji na linii Puck - Krokowa i dalej PKS lub indywidualnie droga lokalną do wsi Mieroszyno. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Ostoja leży w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (14980 ha) z rezerwatami przyrody: Bielawa (680,2 ha), Moroszka Bielawskiego Błota (8,4 ha), Woskownica Bielawskiego Błota (33 ha). Teren ostoi należy również do bardzo atrakcyjnego nadmorskiego rejonu rekreacyjno - wypoczynkowego. Przez ostoję prowadzą trasy rowerowe lub piesze: Z Karwi i Jastrzębiej Góry Z Czarnego Młyna - do jeziorek w północno-wschodnim krańcu torfowiska Z Mieroszyna Ze Starzyna - do Kaczyńca. Tu łączą się drogi z Mieroszyna i Starzyna na południowo-wschodni skraj Bielawy. Ze Sławoszyna. Turyści mogą korzystać z noclegów w licznych hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych.

formy ochrony przyrody
Bielawa [ rezerwat przyrody ],
Nadmorski [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie poziomu wód gruntowych i zarastanie (zalesianie) terenów otwartych, zabudowa obrzeży ostoi osiedlami domków letniskowych (Sławoszynek), zaśmiecanie, nadmierna penetracja (zbiór żurawiny, łowiectwo), pożary.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
czapla purpurowa      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
drzemlik     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kobczyk     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
łabędź czarnodzioby (mały)     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łęczak     [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
orzeł przedni     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
siewka złota     [ptak ]
sowa błotna     [ptak ]
świergotek polny     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
włochatka     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk
Tel.: (58) 320 41 39 begin_of_the_skype_highlighting              (58) 320 41 39      end_of_the_skype_highlighting, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05
Fax.: (58) 323 32 03
it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, tel. (0-58) 32-12-200

Urząd Gminy Władysławowo, Krokowa

Zakład Ornitologii PAN

Oddział PTTK w Gdańsku.GMINY
,
Władysławowo,
Krokowa,
Puck,