NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Dolina Samicy

Powierzchnia : 2391 ha
Kod obszaru : PLB300013
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Ostoja Dolina Samicy obejmuje górny i środkowy bieg rzeki Samicy, która jest lewym dopływem Warty. Znajduje się w mezoregionie Pojezierze Poznańskie (Wzgórze Owińsko-Kierskie oraz Równina Szamotulska). Rzeka Samica rozcina płaski obszar moreny dennej wznoszącej się na wysokość 70-90 m n.p.m., jedynie we wschodniej części wysokość przekracza 90 m n.p.m. Dominującym elementem krajobrazu są pola uprawne. Jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki znajdują się wilgotne łąki, trzcinowiska oraz naturalne i sztuczne oczka wodne. Występują tutaj również niewielkie kompleksy leśne, głównie w postaci borów mieszanych, a także fragmenty dąbrów, grądów i olsów. W południowej części doliny znajduje się jezioro Kierskie Małe o powierzchni 34 ha i średniej głębokości 1,4 m. Pomiędzy miejscowościami Objezierze i Chrustowo znajduje się kompleks stawów rybnych o powierzchni ok. 150 ha oraz zbiorniki powstałe w wyniku eksploatacji wapna łąkowego i torfu.
W ostoi Dolina Samicy stwierdzono występowanie co najmniej 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Załaczniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 1 gatunku lęgowego (bączka) oraz dwóch migrujących (gęsi zbożowej i gęsi białoczelnej) mieszczą się w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife International. Ponadto 5 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Dolina samicy jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi bączka.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Oborniki
Do Obornik można dojechać indywidualnie drogą krajową nr 11 prowadząca z Poznania do Kołobrzegu, drogą wojewódzką nr 187 lub wojewódzką nr 178. Można też dojechać pociągiem do Poznania oddalonego od Oborniki o ok. 32 km. Na terenie gminy znajduję się kilka hoteli oraz kilkanaście barów i restauracji.
Agroturystyka
Turystyka krajoznawcza: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – świątynia gotycka z przełomu XV/XVI wieku, przebudowany w 1814 r.; kościół filialny pw. Świętego Krzyża, o budowie szachulcowej z 1766 r.; kościół parafialny pw. św. Józefa, z 1901 r., początkowo ewangelicki w 1945 r. przekazany katolikom, skrzydło dawnego klasztoru franciszkanów z 1768 r., obecnie pełni funkcję magazynu.
Turystyka aktywna: piesza (ścieżki dydaktyczne: Dolina Kończaka, Dolina Wełny, Ochrona Przyrody a Łowiectwo, Leśna Izba Edukacyjna), rowerowa, kajakowa.
Turystyka bierna: Dni Obornik (czerwiec), wieczory operetkowe w wykonaniu artystów z Poznańskiego Teatru Muzycznego, plenerowy „Dzień z Taborem”.

Poznań
Przez miasto przechodzą drogi: autostrada A2 (Świecko – Terespol), droga krajowa nr 5 (Świecie – Lubawka), droga krajowa nr 11 (Kołobrzeg – Bytom), droga krajowa nr 92 (Miedzichowo – Łowicz), droga wojewódzka nr 184, 196, 307 i 430. 7 km na zachód od centrum Poznania znajduje się międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego. Poznań jest obecnie jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce. Z miasta można dojechać do wielu większych miast w Polsce. Przez Poznań przejeżdżają pociągi międzynarodowe, m.in. do Pragi, Berlina czy Kijowa. Znajduje się tu 16 stacji i przystanków kolejowych: Poznań Główny, Poznań Wola, Poznań Dębiec, Poznań Wschód, Poznań Dębina, Poznań Garbary, Poznań Antoninek, Poznań Górczyn, Poznań Karolin, Poznań Junikowo, Poznań Krzesiny, Poznań Starołęka, Poznań Strzeszyn, Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Kiekrz. Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną.
Turystyka krajoznawcza: Bazylika archikatedralna pw. Świętych apostołów Piotra i Pawła, Kościół św. Antoniego z Padwy, kościół Bożego Ciała , Kolegiata Poznańska (Fara ) - Kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Kościół Św. Franciszka Serafickiego, Kościół Św. Jana Jerozolimskiego za Murami, Kościół Św. Józefa, Kościół Św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki, Kościół Św. Marcinam, Kościół Najświętszego Zbawiciela, Akademia Lubrańskiego, Biblioteka Raczyńskich, dawne kolegium jezuickie, Pałac Arcybiskupi i budowle Ostrowa Tumskiego, Pałac Działyńskich, Pałac Górków, Ratusz , Zamek cesarski i Zamek królewski, Mury miejskie, Muzeum Archeologiczne (Pałac Górków), Muzeum Archidiecezjalne - Akademia Lubrańskiego, Muzeum Armii "Poznań", Muzeum Broni Pancernej przy CSWL, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego
Centrum Wycieczkowe Kompanii Piwowarskiej , Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego, Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Oddział Biblioteki Raczyńskich, Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII , oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, Muzeum Motoryzacji Automobilklubu Wielkopolski, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych (Odwach), Krypta Zasłużonych Wielkopolan, Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 r., oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, Muzeum Wiedzy o Środowisku, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Poznań, Muzeum Historii Miasta Poznania i wiele innych.
Turystyka aktywna: piesza i rowerowa (trasy turystyczne: europejski Szlak Romański, Szlak Piastowski, Trasa Kórnicka oraz Droga św. Jakuba – wielkopolski odcinek szlaku pielgrzymkowego do katedry w Santiago de Compostela w Galicji, w północno-zachodniej Hiszpanii (miejsca pochówku św. Jakuba), rowerowy szlak "Pierścień Poznański".
Turystyka bierna: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego z konkursem lutniczym, Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Malta".

Sobota
Turystyka krajoznawcza: murowany dwór w stylu klasycystycznym, wzniesiony w roku 1809 i Sanktuarium Maryjne pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII w.

formy ochrony przyrody
Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, intensyfikacja gospodarki stawowej (usuwanie roślinności z brzegów i toni stawów, zmiana tradycyjnego rytmu napełniania stawów, usuwanie krzewów i drzew z brzegów, budowa nowych stawów) jak również niedostosowane do biologii ptaków terminy prowadzenia zabiegów, zabudowywanie terenów niezabudowanych, penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe oraz rozbudowa osiedli turystycznych.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
gęś białoczelna     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
lerka     [ptak ]
ortolan     [ptak ]
podgorzałka     [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
szczudłak     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań, tel. 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
Oddział Poznański PTTK, Stary Rynek 89/90, 60-773 Poznań, tel: +48 61 852 37 56 tel/fax: +48 61 852 18 39, e-mail: oddzialpttk@bort.pl
Zachodniopomorskie Biuro OTOP, ul. Armii Krajowej 12/320, 72-600 Świnoujście
tel.: 0-503 036 977, e-mail: pomorze_zachodnie(at)otop.org.pl
Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, ul. Zawilcowi 48, 62-002 Suchy LasGMINY
,
Oborniki,
Suchy Las,
Rokietnica,
Poznań,