NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Polesie

Powierzchnia : 18030.9 ha
Kod obszaru : PLB060019
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Obszar obejmuje fragment zabagnionych równin z jeziorami (o różnych typach żyzności i w różnym stadium rozwoju) oraz torfowiskami. W podłożu, a także często w formie wzgórz ostańców, występują węglanowe skały krasowiejące, co warunkuje krasową lub termokrasową genezę zagłębień i zasadowy odczyn torfów. Lasy (bory mieszane, olsy i łęgi) zajmują 34% powierzchni ostoi. Pozostałe tereny to pola - 24%, łąki i pastwiska - 28% lub nieużytki. Wody śródlądowe, stojące i płynące zajmują 7% obszaru. Mokradła poleskie (zachowane na ok. 6% terenu) zostały w latach 50-60-tych zmeliorowane (osuszone), a cieki uregulowane. W okolicy miejscowości Stary Brus wykopano stawy rybne. Położenie wododziałowe obszaru ułatwia prowadzenie obecnie, w granicach Poleskiego Parku Narodowego, eksperymentalnych zabiegów przywracających naturalne uwilgocenie terenu. Na terenie ostoi występuje 28 gatunków ptaków lęgowych z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 10 innych gatunków ptaków zagrożonych i cennych w skali Polski.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Ludwin:
Bieg o uśmiech wiosny, gospodarstwa agroturystyczne w sąsiedztwie jezior , turystyka krajoznawcza: jezioro Piaseczno, Jezioro Łukcze, Jezioro Rogóźno, Jezioro Bikcze, Jezioro Krzczeń, Jezioro Zagłębocze, Jezior Brzeziczno. Wędkarstwo: jezioro Rogóźno. Kąpiele i sporty wodne: jeziora Piaseczno, Łukcze, Zagłębocze. Do zabytków należy budynek Urzędu Gminy oraz dwór i spichlerz. Turystyka na terenach rekreacyjnych wokół jezior. Trasy rowerowe w okolicy jeziora Piaseczno. Trasa rowerowa „Czapli”, „Bociana”, „Żurawia”, „Żółwia”. Liczne ośrodki wypoczynkowe

Dratowo: Obiekty zabytkowe: istnieje zabytkowa cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja
i cmentarz prawosławny. Kaniwola: Zespół dworsko-parkowy z pięknym drzewostanem w parku.
Ludwin: Punkt Informacji Turystycznej w Łęcznej

Urszulin:
Około 2 km na wschód od skrzyżowania w centrum Urszulina w kierunku Andrzejowa (dalej szosa prowadzi do Hańska) znajduje się na Guzie Andrzejowa średniowieczne grodzisko. Historycy sądzą, że jest to jeden z najdalej na północ wysuniętych Grodów Czerwieńskich. Grodzisko ma zachowaną fosę i częściowo wały obronne. Zajazd "Jakol" w Urszulinie.

Obszar położony na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim. Dojazd do Urszulina (siedziba Dyrekcji PPN) PKS lub indywidualnie drogą nr 62, 60 km na północny - wschód od Lublina. Urszulin może stanowić dogodną bazę wypadową na tereny ostoi. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Turyści mogą zwiedzić Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie. Poza Parkiem Narodowym panują tu dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych, rowerowych i konnych oraz zbierania płodów leśnych. Corocznie odbywają się w Urszulinie imprezy okolicznościowe i sportowe, takie jak: "Biegi Ekologiczne" w czerwcu oraz "Dni Urszulina - w lipcu. Turyści mogą korzystać z wytyczonych szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych oraz noclegów w zajeździe, ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych.

formy ochrony przyrody
Poleski Park Narodowy [ park narodowy ],
Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie [ park krajobrazowy ],
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Poleski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Ciesacin [ użytek ekologiczny ],
Polesie Zachodnie [ światowy rezerwat biosfery ],
Uroczysko Uściwierz [ użytek ekologiczny ],
Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem walorów obszaru jest zaniechanie prowadzenia gospodarki rolnej (zarastanie), osuszanie, zanieczyszczenie wód i nadmierna presja turystyczna.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
ortolan     [ptak ]
podgorzałka     [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
sowa błotna     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Urząd Gminy Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Puchaczów;
- Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne;
- Oddział PTTK w Lublinie.
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 ? 24 ? 312
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.
107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail:
d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
- Urząd Gminy Ludwin, 21-075 Ludwin woj. Lubelskie tel: ( 0- 81) 75-70-901, fax: 75-70-028 http://www.ludwin.powiatleczynski.pl/
- Punkt Informacji Turystycznej w Łęcznej al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
tel. (0-81) 752-11-82, e-mail: turystyka@powiatleczynski.plGMINY
,
Stary Brus,
Sosnowica,
Ludwin,
Urszulin,