NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Ostoja Tyszowiecka

Powierzchnia : 11029.4 ha
Kod obszaru : PLB060011
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Ostoja leży w makroregionie Wyżyny Wołyńskiej, w mezoregionie Kotliny Hrubieszowskiej. Obejmuje fragment środkowego biegu rzeki Huczwy. Kotlina Hrubieszowska jest regionem wybitnie rolniczym, gdzie grunty rolne zajmują 80% powierzchni. Cechuje ją występowanie żyznych gleb wykształconych na lessowym podłożu. Krajobraz cechuje mozaika siedlisk, wynikająca ze zróżnicowania podłoża i sposobu użytkowania. Ostoja pozbawiona jest zwartych powierzchni lasów, jedynie we wschodniej części ostoi zachowały się ich małe fragmenty. Na utworach kredowych lub piaszczystych w stale wilgotnych obniżeniach wykształciły się torfy. Znaczna część obu dolin pokrywają ekstensywnie użytkowane łąki. Powierzchnie pokryte piaskami porastają bory sosnowe z domieszką drzew liściastych. Żyźniejsze siedliska zajmują lasy grądowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie dolin rzecznych -olsy. Obie rzeki zostały uregulowane i pogłębione. W górnym biegu Sieniochy znajdują się dwa kompleksy stawów rybnych, na których prowadzona jest ekstensywna gospodarka rybacka. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 24 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Derkacz, rybitwa białowąsa oraz dzięcioł białoszyi kwalifikują ostoje do międzynarodowych ostoi ptaków. 9 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone. Ostoja jest jednym z kilku miejsc gniazdowania na terenie Polski orzełka włochatego. Występują tu także: bąk, bączek, kania ruda, orlik krzykliwy, orzełek, zielonka, dubelt, podróżniczek.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Tyszowce:
Cmentarz żydowski, kościół p.w. św. Leonarda z lat 1865 - 1869 ,domy rzemieślnicze z drugiej połowy XIX wieku , świece o długości 6 m i wadze 45 kg, pomnik ku czci Konfederacji Tyszowieckiej.

Werbkowice:
Zabytki w gminie Werbkowice. Pałac w Werbkowicach, dworek w Gozdowie. Monastyr w miejscowości Turkowice. Kościoły, kapliczki, pomniki i inne miejsca pamięci w miejscowościach: Malice, Hostynne, Terebie i Werbkowice. Turystyka. Kolejka wąskotorowa. Wędkarstwo, lasy Liczne gospodarstwa agroturystyczne, informacja na stronie Starostwa Hrubieszów.
Miejscowość Werbkowice-Lokalna Organizacja Turystyki - Zamość i Roztocze, Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
Zabudowa skoncentrowana jest na obrzeżach ostoi. Najbliższe miejscowości to Komarów, Tyszowce, Zubowice i Turkowce. Do walorów turystycznych Gminy należą atrakcyjne krajobrazowe i turystycznie tereny oraz zabytki architektury. W Czermnie znajdują się pozostałości grodziska Czerwień. Tu w V-VI w. powstawały początki państwowości tworzonej przez Bużan zwanych później Wołynianami. W Tyszowcach znajduje się prehistoryczny kurhan. Tu też w kościele św. Leonarda wybudowanym w XIX wieku znajdują się pamiątki z okresu wojen szwedzkich. Z okazji ważnych uroczystości religijnych wynoszone są z kościoła ogromne świece, zrobione na pamiątkę i wzór świec przysłanych kiedyś przez Szwedów. Tyszowce znane są też z "butów tyszowiaków". Do ostoi można dojechać PKS z Zamościa lub drogą numer 74 z Zamościa. Ostoja leży w bliskim sąsiedztwie przejścia granicznego z Ukrainą. Można udać się szlakiem pieszym lub rowerowym po Roztoczu. Najwięcej miejsc noclegowych, głównie ośrodki agroturystyczne, są w Zwierzyńcu. Więcej informacji turystycznej można uzyskać w Zamościu w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej.

Zagrozenia :

Kontynuowanie melioracji łąk, zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, wypalanie roślinności, intensyfikacja gospodarki stawowej, wydobywanie torfu. Płoszenie, niszczenie gniazd, zabijanie ptaków wynikające z penetrowania siedlisk.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
derkacz     [ptak ]
dzięcioł białoszyi     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Urząd Miasta i Gminy w Tyszowcach
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.
107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail:
d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Starostwo Hrubieszów strona internetowa: http://www.starostwo.hrubieszow.pl
- Lokalna Organizacja Turystyki - Zamość i Roztocze Rynek Wielki 4 22-400 Zamość
info@roztocze.org nfo@roztocze.org tel. 084 638 58 06 fax. 084 638 58 06GMINY
Komarów-Osada,
,
Tyszowce,
Werbkowice,
Mircze,