NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Grota Zbójnicka na Łopieniu

Powierzchnia : 27.6 ha
Kod obszaru : PLH120022
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Jest to jaskinia pseudokrasowa, typu szparowo-blokowiskowego, występująca w grubo- i bardzo grubo ławicowanych piaskowcach magurskich. Stanowi efekt rozsuwania się bloków skalnych i poszerzania szczelin. Jej głębokość wynosi 19 m a długość 404 m. Składa się z licznych pustek o charakterze korytarzy i stosunkowo dużych komór, które tworzą system labiryntowy. Największe pokłady guana nietoperzy stwierdzano w salach Janosika i Rumcajsa. Jaskinia ma dynamiczny mikroklimat; zimą nie jest wymrażana. Jej górne partie są suche; dolne, poniżej Sali Dziadka, dość wilgotne. Jaskinia jest bardzo ważnym zimowiskiem Rhinolophus hipposideros w Beskidach. Nietoperze występują tu również w okresie letnim.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Jaskinia położona w Beskidzie Wyspowym, w gminie Dobra, na północnym stoku góry Łopie (951 m npm.) w górnej części jednego z kilku osuwisk.
Gmina Dobra jest atrakcyjnym terenem turystycznym z uwagi na ciszę, czyste powietrze, możliwość wędkowania i kąpieli rzecznej, piękne widoki, duże kompleksy leśne, zbiory runa leśnego oraz piesze wędrówki. Walory naturalne Gminy nie są obecnie całkiem wykorzystywane, zarówno do celów gospodarczych (naturalna energia wodna i powietrzna), jak i turystycznych (budowa wyciągów narciarskich na północno-zachodnich stokach gór). Pozostają do wykończenia i zagospodarowania budynki wybudowane przez osoby prywatne z myślą o bazie turystycznej. Bazami noclegowymi są przede wszystkim kwatery prywatne oraz gospodarstwa agroturystyczne, a także schronisko młodzieżowe we wsi Gruszowiec, które świadczy swe usługi głównie w sezonie wakacyjnym.
Przeważająca część powierzchni Gminy Dobra leży na terenie Beskidu Wyspowego. Jest to obszar górzysty, cechujący się charakterystycznym kształtem wznoszących się wyspowo szczytów. Oznaczają się one stromymi zboczami porośniętymi lasem oraz płaską wierzchowiną. Rozdzielone głębokimi dolinami tworzą odosobnione "wyspy", co jest niepowtarzalną cechą krajobrazu całego powiatu limanowskiego.
Do dnia dzisiejszego w Gminie Dobra kultywowane są stare zwyczaje i obrzędy. Nadal urządzane są tradycyjne wesela. Jak dawniej, tak i teraz, w czasie pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, mieszkańców w ich domach odwiedzają liczne grupy kolędników. W Niedzielę Palmową święci się wysokie, sięgające piętnastu metrów palmy. W Poniedziałek Wielkanocny (zwany ogólnie w Polsce "lanym" - a tutaj "śmiguśnym") po wioskach chodzą "śmiguśnioki" - przebierańcy ubrani w słomiane czapki i bluzy, z maskami na twarzach, zaopatrzeni w sikawy, którymi oblewają wszystkich przechodniów.
W Zielone Święta (a nie jak w innych regionach kraju w Noc Świętojańską) pali się tutaj tradycyjne sobótki. Wieczorem wzgórza są rozświetlone wielkimi ogniskami. W ramach dożynek przeprowadzane są konkursy wieńcy dożynkowych i potraw regionalnych, a w czasie kościelnych odpustów organizowane są barwne procesje w strojach ludowych.
Do najwyższych szczytów Gminy Dobra należą: Mogielica (1171), Śnieżnica (1007), Ćwlin (1071) i Łopień (951). Nieodłącznym elementem rzeźby terenu są liczne doliny potoków, parowy i niecki rozcinające stoki i zbocza górskie.
Wody powierzchniowe na terenie Gminy reprezentowane są przez potoki: Łososinę, Stradomkę i Chyszówkę oraz inne mniejsze potoki.
Klimat gminy jest stosunkowo łagodny, charakteryzują go niewielkie wahania temperatury, umiarkowane wiatry (50% to wiatry zachodnie, czasem dociera tu wiatr halny). Latem opady związane są z gwałtownymi burzami (lipiec) i stają się rzadsze od połowy sierpnia.
Świeże powietrze, cisza, spokój, piękne krajobrazy, dostępność komunikacyjna, bogactwo flory i fauny to doskonałe atuty Gminy Dobra jako bazy turystycznej.
Swoje usługi oferuje około 30 gospodarstw agroturystycznych (w Dobrej, Jurkowie, Chyszówkach, Skrzydlnej, Gruszowcu, Wilczycach.
Małopolska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Św. Krzyża 14 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.mot.krakow.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mot.krakow.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Wieliczce, Gorlicach Zawoi.

Zagrozenia :

W bliższej perspektywie nie stwierdzono żadnych poważniejszych zagrożeń dla nietoperzy przebywających w jaskini. Istnieje jednak ryzyko budzenia i niepokojenia nietoperzy w razie jej niekontrolowanej penetracji przez osoby niepowołane.

Siedliska
jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
nocek orzęsiony     [ssak]
podkowiec mały     [ssak]
Obszar biogeograficzny : alpejski
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby:
- 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31,
- 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9,
- 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3
Sekretariat:
ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków,
012 619 81 20,
012 619 81 21,
fax 012 619 81 22
adres do korespondencji:
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Strona internetowa RDOŚ:
http://krakow.rdos.gov.pl
e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl

Małopolska Organizacja Turystyczna
ul. Św. Krzyża 14
31-028 Kraków
(do korespondencji)
ul. Westerplatte 15
31-033 Kraków
(siedziba)
Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36
Fax.: (12) 421 16 04
biuro@mot.krakow.pl
www.mot.krakow.pl

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie

PTOP \"Salamandra\", Poznań

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, KrakówGMINY
Dobra,