NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Dolina Łętowni

Powierzchnia : 1135 ha
Kod obszaru : PLH060040
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar położony na wysokości średnio 207 m n.p.m. obejmuje dolinę rzeki Łętowni (od wsi Wierzchowina do miejscowości Staw Ujazdowski). Jest to lewobrzeżny dopływ Wieprza, którego ujście zbiega się z ujściem rzeki Por. Górny odcinek doliny Łętowni zajmują rozległe, eksploatowane torfowiska, częściowo użytkowane ekstensywnie jako łąki kośne. Dolny odcinek ma charakter przełomu i nie jest użytkowany. Siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują ponad połowę obszaru. Pozostała część to tereny uprawne. W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono występujące tu cenne siedliska: twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. W Załączniku I Dyrektywy Ptasiej wymienione zostały gatunki występujących tu ptaków: bocian biały, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, derkacz, batalion. Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ssaków, takich jak: bóbr, wydra, bezkręgowce: modraszek teleius, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, czerwończyk fioletek, rośliny: starodub łąkowy (dzięgiel łąkowy – obfite populacje na dużych powierzchniach). Jest to również miejsce występowania innych, ważnych gatunków: bezkręgowce: strzępotek soplaczek, rusalka drzewoszek, rośliny: brzoza niska, turzyca Davalla, kukułka krwista, kukułka szerokolistna, goździk okazały, kruszczyk błotny, goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski, groszek błotny, zerwa kulista, ciemiężyca zielona.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Nielisz:
Zbiornik wodny w Nieliszu, Zamojskie Dni Folkloru - Zwierzyniec, Ogólnopolskie Święto Kwiatu Tytoniu Tytoniaki, festyn Sobótka, Dożynki, Nieliska Biesiada Kulturalna, Gminne Towarzystwo Sportowe Delta Nielisz. Dworek w Stawie Noakowskim, dworek w Ujazdowie, Pałac w Ruskich Piaskach, kwatery agroturystyczne, stadnina koni w Ruskich Piaskach, lasy z kwaterą myśliwską w Nowinach, organizowane są ogniska i kuligi, oczko wodne „Sodoma” w miejscowości Kolonia Zamszany.
Nielisz: Oddział PTTK w Zamościu,
Żółkiewka:
Zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca, Cerkiew greko-katolicka p.w. Św. Michała Archanioła, zespół dworski w m. Dąbie, zespół dworsko-parkowy w Olchowcu, zespół dworsko-parkowy w Średniej Wsi, zespół dworsko - parkowy w Wólce Żółkiewskiej.
Obszar położony w gminach Żółkiewka i Nielisz. Na miejsce najlepiej dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną drogą nr 837 Kraśnik – Zamość (Łapiguz) do miejscowości Nielisz, a następnie na zachód drogą lokalną do miejscowości Wierzchowina lub koleją linii Krasnystaw – Szczebrzeszyn do miejscowości Ruskie Piaski, a następnie na zachód drogą nr 837. Teren ostoi jest atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Walory turystyczne związane są z szeroką ofertą rekreacyjną rozwiniętą w oparciu o tereny wypoczynkowe oraz ciekawą historię obszaru. Przy zbiegu rzek Por, Łętownia i Wieprz znajduje się 950 hektarowy zbiornik wodny "Nielisz" otoczony pasem lasów iglastych, rosnących na łagodnych zboczach okalających zbiornik, tworząc urokliwy krajobraz oraz miejsce wypoczynku. W pięknie położonym Krasnymstawie na początku września od 1971 roku organizowane są „Chmielaki” - trzydniowy festiwal na cześć piwa. W miejscowości Chlaniów można zwiedzić kościół drewniany z 1746 roku. Turyści mogą korzystać z noclegów: w gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrozenia :

Do głównych zagrożeń zalicza się zmiana stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód, zmiana sposobu użytkowania terenu, w tym intensyfikacja stosowania nawozów sztucznych, naturalna sukcesja, eksploatacja torfu.

Siedliska
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk fioletek     [bezkręgowiec ]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
wydra     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie; Starostwa Powiatowe: Krasnystaw; Urząd Gminy Żółkiewka; Oddział PTTK w Zamościu; Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie OT/Zamość.
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74 ? 24 ? 312
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej
5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail:
d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
Urząd Gminy w Nieliszu 22-413 Nielisz tel.: (084) 63 12 727; 63 12 737; 63 12 739 faks:(084) 63 12 715 e-mail: ugnielisz@mbnet.pl
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość ,
ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ ,
e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
- Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.plGMINY
Żółkiewka,
Turobin,
Rudnik,
Sułów,
Nielisz,