NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Zbiornik Wonieść

Powierzchnia : 2802.1 ha
Kod obszaru : PLB300005
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Ostoję stanowi zbiornik retencyjny, położony w rejonie poznańskim, o łącznej powierzchni (przy maksymalnym piętrzeniu) 777 ha, który obejmuje swym zasięgiem pięć byłych jezior: Drzeczkowskie, Witosławskie, Wojnowickie, Jezierzyckie, Wonieskie oraz położone między nimi bagienne łąki. Zbiornik otoczony jest lasami, łąkami i polami uprawnymi. Jego zasadniczą funkcją jest retencja wody dla potrzeb rolnictwa i ochrona przeciwpowodziowa. Na obszarze tym występuje niezwykle cenny gatunek - zółw błotny - chroniony zarówno w Polsce jak i w Europie. Obszar zbiornika jest cenną ostoją ptaków, chronionych dyrektywą ptasią. Dyrektywa obejmuje 26 gatunków, które spotykamy w ostoi, wśród których znajduje się podgorzałka, która ma tu jedno z nielicznych lęgowych stanowisk w kraju. Stosunkowo duże koncentracje osiąga tu zausznik, bączek, bąk, kropiatka, zielonka i wąsatka. Dobre miejsce do bytowania znalazł tu także żółw błotny, którego występowanie stwierdzono w Drzeczkowie. Dyrektywa wymienia również dwa gatunki roślin występujących na tym terenie: grzybień biały i grążel żółty, będące również pod ochroną prawną w Polsce. Formy ochrony na terenie ostoi stanowią: Rezerwat Przyrody - Ostoja Żółwia Błotnego oraz częściowo Obszar Chronionego Krajobrazu - Krzywińsko-Osiecki.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Na terenie ostoi, w południowej części Pojezierza Krzywińskiego, zlokalizowana jest miejscowość Osieczna. Można do niej dojechać z niedaleko położonego Leszna, Kościenia czy Gostynia. W Lesznie i Kościeniu znajdują się także stacje PKP. W Osiecznej intensywnie rozwija się turystyka. Nad jeziorami powstają ośrodki wypoczynkowe, są plaże, pola namiotowe, schronisko młodzieżowe. W gminie jest bogata baza noclegowa, a rolnicy myślą o agroturystyce. Ciekawe atrakcje turystyczne zapewnia również Leszno i jego okolice. W całym regionie można podziwiać piękne zamki, dworki, zabytkowe kościoły, wiatraki i pałace. Szczególnie cenne zabytki to: zamek w Rydzynie, pałac w Pawłowicach, Sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu, zespół klasztorny benedyktynów w Lubiniu, kościół św. Mikołaja w Lesznie oraz trzy wiatraki - koźlaki w Osiecznej. Okolice Leszna skłaniają do wypoczynku na łonie natury. Wyznaczono wiele szlaków turystycznych, w tym tras rowerowych, które prowadzą przez najpiękniejsze obszary powiatu leszczyńskiego. W miejscowościach nad jeziorami stworzono świetne warunki do wypoczynku: liczne ośrodki wczasowe, plaże i kąpieliska. Latem można uprawiać sporty wodne: kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing i wędkarstwo. W Lesznie można znaleźć wszechstronną informacje turystyczną, która prowadzi doradztwo związane z pobytem i wypoczynkiem, a tym samym zajmuje się promowaniem walorów turystycznych miasta i regionu. Nadzór nad obszarem ostoi sprawuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

formy ochrony przyrody
Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Ostoja Żółwia Błotnego [ rezerwat leśny ],
Zagrozenia :

Do największych zagrożeń ostoi należą znaczne wahania poziomu wody, które powodują straty w lęgach bytujących na tym obszarze ptaków, a także pociągają za sobą stopniowy zanik roślinności wynurzonej i utratę przez zbiornik charakteru jeziornego. Poza tym poważne szkody temu obszarowi wyrządza również kłusownictwo rybackie, nawożenie przyległych pól i nielegalny wywóz śmieci.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łęczak     [ptak ]
ortolan     [ptak ]
podgorzałka     [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa białowąsa     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
świergotek polny     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żółw błotny     [gad ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk
Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05
Fax.: (58) 323 32 03
it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl

http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego


GMINY
Kościan,
Krzywiń,
Śmigiel,
Osieczna,