NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bagna Rozwarowskie

Powierzchnia : 4249.7 ha
Kod obszaru : PLB320001
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Bagna Rozwarowskie położone są w zachodniej części mezoregionu zwanego Równiną Gryficką. Obszar obejmuje podmokłą dolinę ujścia rzek Grzybnica i Wołczenica do Zatoki Cichej części Zalewu Kamieńskiego. W krajobrazie doliny dominują liczne kanały melioracyjne. W centralnej części Bagien Rozwadowskich występują liczne trzcinowiska. Są one wykorzystywane gospodarczo do pozyskiwania trzciny. Obecni właściciele tych terenów rekonstruują system melioracyjny z początku dwudziestego wieku, w celu zapewnienia wysokiego poziomu wód na trzcinowiskach. Poza trzcinowiskami występują tu również podmokłe łąki i pastwiska oraz zarośla olszynowe. W południowo-wschodniej części ostoi znajdują się niewielkie fragmenty lasów iglastych, liściastych i mieszanych, które należą do Puszczy Goleniowskiej. Obszar uznawany za ostoję ptaków o randze europejskiej. Zanotowano tu 23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Bagna Rozwarowskie są jedną z ostoi utworzonych dla ochrony wodniczki (Acrocephalus paludicola), gatunku zagrożonego w skali świata. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji wodniczki. Licznie gnieździ się tu również kropiatka. Nieregularnie gnieździ się błotniak zbożowy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

W rejon ostoi można dotrzeć własnym środkiem transportu, komunikacją kolejową lub autobusową. Znajduje się na pograniczu dwóch, atrakcyjnych turystycznie gmin: Kamień Pomorski i Wolin. Bliskie sąsiedztwo morza oraz miejscowości z bogatą historią, sprawiają, że dobrze rozwinęła się baza noclegowa i gastronomiczna.

Kamień Pomorski:
Na terenie Kamienia Pomorskiego można znaleźć liczne oferty noclegowe: hotele, ośrodek wczasowo-kolonijny, uzdrowisko/sanatorium, pensjonaty, pokoje gościnne, kwatery prywatne, domki letniskowe, kempingi a także ośrodki agroturystyczne.
Turystyka krajoznawcza: pomniki przyrody: Głaz narzutowy zwany Królewskim, wiąz polny (pl. Wolności), lipa drobnolistna (przy katedrze), żywotnik olbrzymi (przy katedrze), Muzeum Kamienia w Wieży Piastowskiej, Brama Wolińska dawny system obronny miasta, stare miasto z późnogotyckim ratuszem z XV/XVI , Katedra św. Jana Chrzciciela- granitowo-ceglana bazylika romańsko-gotycka z przełomu XII/XIII w., kościół Wniebowzięcia NMP - budowla gotycko-renesansowa z XIV-XVI w. kościół św. Mikołaja - z pięciokątną wieżą, pałac biskupi z XVI w. renesansowy-zachowany tylny wykusz, Pomnik Zwycięstwa, Pomnik Rybaka, Obelisk pamięci przedwojennej społeczności żydowskiej Kamienia Pomorskiego
Turystyka aktywna: coroczne rozgrywki w ramach Kamieńskiej Amatorskiej Ligi Futsalu na hali sportowo-widowiskowej, Bieg Niepodległości
żeglarska – międzynarodowe regaty żeglarskie na Zalewie Kamieńskim ramach Crewsaver Cup i Nivea Błękitne Żagle,
rowerowa – trasy rowerowe (Kamień Pomorski - Chrząszczewo - Buniewice - "Królewski Głaz" -Chsząszczewko - Chrząszczewo - Kamień Pomorski)
Turystyka bierna: Festiwal Muzyki Organowej, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Dni Kultury Chrześcijańskiej "Ottonalia",
Agroturystyka
Na terenie kamienia Pomorskiego występują źródła solankowe i pokłady borowiny, co przyczyniło się co rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego.

Wolin jest przybrzeżną wyspą, położona w południowej części Zatoki Pomorskiej. Wyspa Wolin położona jest na skrzyżowaniu tras tranzytowych z północy na południe i z zachodu na wschód, co wpływa na większe zainteresowanie turystów. Na jego terenie znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych, z których najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa agroturystyczne. Posiada on także dobrą bazę gastronomiczną, piękne plaże, cenne obiekty architektury, obszary chronione, rezerwaty i pomniki przyrody. Środkową część wyspy zajmuje Woliński Park Narodowy.
Wolin:
Turystyka krajoznawcza: pomnik przyrody-imponujący wielkością dąb szypułkowy, o średnicy pnia120 cm, znajdujący się przy cmentarzu, Muzeum Regionalne (Archeologiczne), Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego, Katedra św. Mikołaja, z końca XIII wieku, cmentarzysko słowiańskie z IX - XII wieku, 3 metrowe kamienne mury miejskie z XIV - XV wieku, wiatrak holenderski ( obecnie młyn przemysłowy ) z XIX wieku.

Turystyka aktywna: Gminne zawody sportowo-pożarnicze, Olimpiada Polsko-Niemiecka, piesza – Woliński Park Narodowy, otulin WPN, obszary chronionego krajobrazu, szlaki turystyczne:

  1. wschodnia część wyspy czyli pas o głębokości około 1 km wzdłuż rzeki;
  2. Wolin - Międzywodzie - Dziwnów ( 17 km);
  3. obszar nadmorski ( poza Wolińskim Parkiem Narodowym);
  4. teren Płocin - Sułomino - Karnocice ( 5 km);
  5. teren Lubin - Wicko - Wapnica ( około 3 km).

rowerowa - Międzynarodowa ścieżka rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego, Wyścigi rowerowe MTB
konna - ośrodki jeździeckie
żeglarska - Regaty Międzymieliźniane, wycieczki łodzią wikińską po rzece Dziwnie
Turystyka bierna: Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie

Zagrozenia :

Intensywne pozyskiwanie trzciny na dużą skalę, prowadzące do degradacji siedliska wodniczki, zmiany sposobów użytkowania ziemi, zmiana siedliska na skutek zaniechania wypasu bydła, zanieczyszczenie wód i gleby ściekami z ferm hodowlanych, stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych, zalesianie, wypalanie trzcinowisk, łąk i pastwisk, przekształcania warunków wodnych (wykonane melioracje wodne powodują przesuszenie terenu), penetrowanie siedlisk i kłusownictwo.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bąk     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lerka     [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wodniczka     [ptak ]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932
e-mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego
ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje
tel. (0-91) 32-80-727, Fax (0-91) 32-80-357
e-mail: sekretariat@wolinpn.pl

Świnoujska Organizacja Turystyczna
ul. Armii Krajowej 12/321, 72-600 Świnoujście
Tel. (91) 321 95 27, fax (91) 321 95 28
e-mail: sot@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.turystyka.plGMINY
Kamień Pomorski,
Wolin,