NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Adelina

Powierzchnia : 1020.5 ha
Kod obszaru : PLH06_35
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Ostoja położona jest w Kotlinie Hrubieszowskiej (Wyżyna Wołyńska), w sąsiedztwie doliny Huczwy, bezpośredniego dopływu Bugu. Ostoja obejmuje część 2 kompleksów leśnych oraz śródleśne i przyleśne łąki w dolinkach dopływu Huczwy.
Obszar obejmuje płat grądu subkontynentalnego i łąki z licznym występowaniem staroduba łąkowego (1000 -2000 os.), różanki (30-40 os.), kumaka nizinnego (50-100 os) oraz licznymi gatunkami rzadkimi i chronionymi. Różanka ma tutaj jedno z kilku stanowisk w województwie lubelskim. Stanowisko wypełnia lukę geograficzną pomiędzy ostoją Roztocze a doliną.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Werbkowice
Zabytki w gminie Werbkowice. Pałac w Werbkowicach, dworek w Gozdowie. Monastyr w miejscowości Turkowice. Kościoły, kapliczki, pomniki i inne miejsca pamięci w miejscowościach: Malice, Hostynne, Terebie i Werbkowice. Turystyka. Kolejka wąskotorowa. Wędkarstwo, lasy Liczne gospodarstwa agroturystyczne, informacja na stronie Starostwa Hrubieszów.
Miejscowość Werbkowice-Lokalna Organizacja Turystyki - Zamość i Roztocze, Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107
w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrozenia :

Zagrożeniem dla lasów jest aktualny sposób prowadzenia gospodarki leśnej. Nadmierna pozyskiwanie surowca dotyczy głównie lasów prywatnych. Tereny łąkowe są zmeliorowane i trwa ich funkcja osuszająca. Potęguje ją brak lub zły stan urządzeń melioracyjnych. Na populację różanki negatywny wpływ ma wędkarstwo w tym głównie nielegalne. Większość łąk jest nieużytkowanych i podlega silnemu wkraczaniu gatunków ekspansywnych wierzby i trzciny pospolitej. Na terenach występowania łąk trzęślicowych prowadzona jest niewłaściwa gospodarka (zbyt niskie koszenie i nieodpowiednie terminy koszenia).

Siedliska
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
kumak nizinny     [płaz ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
różanka     [ryba ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
starodub łąkowy,
obuwik pospolity ,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl,
fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.
107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
- Starostwo Hrubieszów strona internetowa: http://www.starostwo.hrubieszow.pl
- Lokalna Organizacja Turystyki - Zamość i Roztocze Rynek Wielki 4 22-400 Zamość
info@roztocze.org nfo@roztocze.org tel. 084 638 58 06 fax. 084 638 58 06GMINY
Mircze,
Werbkowice,
Tyszowce,