NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Aleja Pachnicowa

Powierzchnia : 1.1 ha
Kod obszaru : PLH14_34
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski obszar "Aleja pachnicowa" zlokalizowany jest w granicach mezoregionu Wysoczyzna Płońska (318.61) w granicach administracyjnych gminy Płońsk. Obejmuje 730 m fragment drogi powiatowej nr 741 (Szpandowo - Strachowo - Poczernin) z poboczami między miejscowościami Szpandowo a Dalanówek (kierunek przebiegu drogi: północ - południe). Wzdłuż poboczy drogi stanowiącej oś obszaru rosną 94 wierzby, z których w aż 36 znaleziono ślady obecności pachnicy dębowej, co sprawia, że w obrębie województwa mazowieckiego jest to najbogatsze z dotychczas znanych stanowisk tego chrząszcza. Na krótkich, kilkudziesięciometrowych odcinkach wschodniego pobocza drogi występują też dość gęste zakrzewienia, w większości złożone z klona jaworu, które jednak nie mają większego wpływu na stan zachowania wierzb jako ostoi pachnicy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Płońsk: RYNEK. XIX-wieczne dzieje miasta przypominają kamieniczki zachowane w rynku i jego najbliższym otoczeniu. W bardzo dobrym stanie znajduje się kamienica, w której wychowywał się twórca państwa Izrael, Dawid Ben Gurion. Obecnie funkcjonuje tu restauracja 'Kaprys', serwująca doskonałe dania tradycyjnej kuchni mazowieckiej. Hotel Poświętne, Hotel PT i MD, Schronisko PTSM, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Bywalcami festynów nad zalewem w Nowym Mieście czy nad Wkrą w Jońcu są także Warszawiacy. Czerwińsk n/ Wisłą swoim położeniem i Bazyliką przyciąga ciągle nowych turystów. Przez Powiat Płoński biegnie kilka rzek. Najbardziej urokliwe są zakola Wkry m.in. na terenie gminy Joniec, Sochocin i rzeki Sona w Nowym Mieście. Doceniają to m.in. miłośnicy kajakarstwa, na których czekają już wypożyczalnie sprzętu w Jońcu i Nowym Mieście. Należy także wspomnieć o królowej polskich rzek - Wiśle, która jest naturalną granicą południową powiatu. Kolejny "powód" to piękne i często bardzo stare lasy z licznymi pomnikami przyrody, głównie drzewami. O osobliwościach przyrodniczych powiatu świadczy istnienie na terenie powiatu płońskiego dwóch rezerwatów przyrody "Noskowo" i "Dziektarzewo". A czysta rzeka i piękny las to już miejsce do wypoczynku. Perełką historyczną powiatu jest bazylika w Czerwińsku z 1155 roku, którą odwiedzali polscy królowie m.in. król Jagiełło, który wyruszał stąd na bitwę pod Grunwaldem. Położenie Bazyliki i Klasztoru Salezjanów nad samą Wisłą jest dodatkową atrakcją tego miejsca.
W agroturystykę świetnie wpisują się możliwości korzystania z tradycyjnej i gościnnej kuchni mazowieckiej. Chleb pieczony na tradycyjnym zakwasie, świeże sery i wędliny pachnące igliwiem to nie rzadkość na płońskiej ziemi. Turystyka rowerowa zyskuje coraz więcej zwolenników. Na terenie powiatu już działają dwa amatorskie kluby kolarskie.

Zagrozenia :

W granicach obszaru podstawowym zagrożeniem dla zachowania siedlisk pachnicy dębowej jest możliwość usuwania spróchniałych, dziuplastych drzew. Z chwilą upublicznienia informacji o obszarze i celu jego utworzenia może pojawić się nowe zagrożenie w postaci penetracji siedlisk w poszukiwaniu chrząszczy i ich stadiów rozwojowych przez kolekcjonerów owadów.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- PTTK Zarząd Oddziału, ul. Zakroczymska 36, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 775 25 05

- \"Chopina\" Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsze, ul.1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862 27 30 w. 360

- \"Mufa\" Sp. z o.o. - Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Plac Zamkowy 1, 00-267 Warszawa, tel. 22 635 18 81

- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

- PTTK Oddział Mazowsze, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13, tel.: (22) 629 39 47, 629 44 31, 629 08 41, fax: (22) 627 13 38, e-mail: mazowsze@pttk.com.pl

- Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3/B

- Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, ul. Omulewska 24/6, 04-128 Warszawa, Tel: (022) 810-86-89, Fax: (022) 810-89-08, http://www.mazowszeturystyka.org.pl/

- Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyki, ul. Ciołka 10a lok. 201, 221 (II piętro), 01-402 Warszawa, tel. 022 877 20 10, tel./fax 022 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.plGMINY
Płońsk,