NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Borowa Góra

Powierzchnia : 27.9 ha
Kod obszaru : PLH06_17
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar obejmuje kompleks lasu grądowego wraz z przylegającymi do niego fragmentami muraw kserotermicznych. Położony jest w gminie Tomaszów Lubelski (powiat tomaszowski), na południe od wsi Chorążanka. Na omawianym terenie występuje populacja obuwika pospolitego rosnącego w wołyńskiej odmianie grądu subkontynentalnego z dużym udziałem cennych gatunków wapniolubnych w runie oraz w inicjalnej murawie kserotermicznej. Znajduje się tutaj także jedno z 5 znanych w województwie lubelskim stanowisk storczyka purpurowego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Tomaszów Lubelski:
turystyka krajoznawcza: Obchody rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim, sesja historyczna. Renesansowy Rynek, cerkiew prawosławna.
Tomaszów Lubelski: Punkt Informacji Turystycznej.
Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrozenia :

Murawy kserotermiczne zostały zalesione. Nasadzenia nie rozwijają się jednak prawidłowo
z powodu ekstremalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych. Mogą jednak w przyszłości doprowadzić do nadmiernego zacienienia siedliska. Miejscami obserwuje się opanowywanie murawy przez gatunki z rodzaju jeżyn oraz trzcinnik piaskowy.
Zagrożeniem może być także zrywanie dekoracyjnych kwiatostanów rzadkich gatunków przez okoliczną ludność lub wykopywanie całych roślin. Stanowiska gatunków światłolubnych znajdujące się w lesie mogą być zagrożone przez nadmierne ocienienie runa przez rozwój gatunków drzewiastych i krzewiastych.

Siedliska
zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych,
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
obuwik pospolity ,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl,
fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin,
tel.:(81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
- Gmina Miejska Tomaszów Lubelski umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl Urząd Miasta
ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski tel. (0-84) 664-37-40, fax.(0-84) 664-22-43.
- Punkt Informacji Turystycznej w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Roztocze\'\'
ul. Królewska 1 (przy sanktuarium) 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 084/665 85 05 e-mail:
it@lot.roztocze.com biuro@lot.roztocze.com www.lot.roztocze.comGMINY
Tomaszów Lubelski,