NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Chłodnia w Cieszkowie

Powierzchnia : 18.7 ha
Kod obszaru : PLH020001
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar obejmuje jedno z największych zimowisk mopka na Dolnym Śląsku. Ma on również znaczenie dla nietoperzy odbywających migracje. Późnym latem i jesienią obserwuje się tu gody wielu osobników. W piwnicy dworskiej wprowadzono szereg zmian, aby stworzyć optymalne warunki mikroklimatyczne dla nietoperzy. Zbudowano m.in. dodatkowe ścianki działowe i zapewniający odpowiednią wilgotność powietrza basen.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Chłodnia w Cieszkowie to obszerna, ceglana piwnica lodowa, położona w lesie w pobliżu Cieszkowa. Pochodzi prawdopodobnie z XIX w., kiedy to służyła potrzebom pałacu w Cieszkowie. Obiekt nie dostępny dla turystów. W pobliżu znajdują się dwa bardzo atrakcyjne turystycznie obszary NATURA 2000: ptasi raj w Dolinie Baryczy oraz Dąbrowy Krotoszyńskie.

Dalsze informacje można uzyskać w Dolnośląskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wrocław, www.dot.org.pl oraz Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, Trzebnica, www.sgtbarycz.pl.

Zagrozenia :

Do najpoważniejszych zagrożeń należą niekontrolowana penetracja i zmiany mikroklimatu. W związku z częstymi aktami wandalizmu, obiekt został zamknięty.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
mopek     [ssak]
nocek duży     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06
e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/

RDLP we Wrocławiu
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90
tel. (71) 377-17-00

Nadleśnictwo Milicz
56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18
tel. (71) 384-00-82

Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław
www.dot.org.plGMINY
Cieszków,