NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Armeria

Powierzchnia : 8 ha
Kod obszaru : PLH12_58
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar obejmuje tereny pogórnicze w sąsiedztwie Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław koło Olkusza, położone w bezpośrednim sąsiedztwie największej w Polsce huty cynku w Bukownie. Na terenach tych prowadzono wydobycie galeny, galmanu i limonitu. Płuczki galeny istniały tu od początku XV wieku, galman zaczęto wybierać z tych złóż od końca XVII wieku. Początkowo była to chaotyczna eksploatacja powierzchniowa, do 12 m głębokości, od końca XIX wieku do roku 1924 prowadzono już regularne wydobycie głębszych pokładów galmanu poprzez zastosowanie pomp do osuszania złóż zalegających w bardzo podmokłych terenach.
Obszar obejmuje pogórnicze tereny nierekultywowane oraz zrekultywowane pod koniec lat 90. XX w przez Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław". W zachodniej, najstarszej części znajdują się zapadliska i nierówności po szybach poszukiwawczych. Prawdopodobnie obszar ten jest niezmieniony co najmniej od lat 20. XX wieku. W pobliżu tego obszaru znajdowała się działająca w latach 1953 - 1969 odkrywka "Michalska" o powierzchni 3 ha i głębokości 10 m. Eksploatowane było w niej złoże pierwotne oraz zasoby rudy pozostałe w odpadach po poprzednich pracach wydobywczych. Po zakończeniu eksploatacji rudy odkrywkę zasypano odpadami i żużlami odpadowymi z huty cynku. Po wypełnieniu odkrywki z końcem lat 90. XX wieku nawieziono 30 cm gleby i posadzono brzozę (Betula pendula), modrzew (Larix decidua), sosnę (Pinus sylvestris) oraz rokitnik (Hippochaë rhamnoides) i oliwnik (Eleagnus commutata). Gleba najstarszej części terenu porośnięta gęstą murawą, zawiera znaczny procent części szkieletowych. Warstwa organiczna gleby obejmuje ok. 20 cm miąższości. Zawiera ona bardzo wysokie stężenia metali. Stężenia cynku osiągają około 8%, a ołowiu 1%. Gleba młodszego, nierekultywowanego obszaru jest również szkieletowa, stężenia metali w górnej warstwie (do 10 cm) są również bardzo wysokie (Zn 4%, Pb 0.3%). Gleba powierzchni rekultywowanych z nasadzonymi drzewami zawiera 1% cynku i 0.3% ołowiu. Gleby mają odczyn zasadowy w granicach pH 7.0 do 7,6.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Oświęcim:
Muzeum Auschwitz-Birkenau: zwiedzającym udostępnione są tereny i obiekty byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście prowadzi działalność edukacyjną w oparciu o bazę naukową, dokumenty archiwalne i zbiory muzealne. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau Zamek w Oświęcimiu wraz z wieżą, tunele w Oświęcimiu, Kaplica św. Jacka w Oświęcimiu, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu, Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, Kościół Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu, Rynek w Oświęcimiu, Ratusz w Oświęcimiu, Liczne kamienice, Cmentarz parafialny w Oświęcimiu, Cmentarz żydowski w Oświęcimiu, Synagoga Chewra Lomdei Misznajot, Pałac Ślubów, Zbiory Historyczno-Etnograficzne, Kaplica Hallerów w Dworach. Na obrzeżach miasta znajduje się Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, który odwiedza rocznie około 1000000 turystów.
Oświęcim dysponuje aż siedmioma różnorodnymi trasami turystycznymi. Cztery z nich to trasy piesze, dwie rowerowe oraz jedna samochodowa. Trasy piesze podzielone są tematycznie, rowerem można wybrać się albo wokół Oświęcimia, albo zielonym szlakiem rowerowym Greenways. Trasa Greenway, jest jednocześnie fragmentem międzynarodowego szlaku rowerowego EUROVELO - 4. Miłośnicy turystyki samochodowej mają możliwość zwiedzenia okolic Oświęcimia szlakiem architektury drewnianej. Trasy piesze: Trasa nr 1 (niebieska) - Zabytki Starego Miasta, Trasa nr 2 (żółta) - łącznikowa z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau do Starego Miasta, Trasa nr 3 (czerwona) - Oświęcim powojenny, Trasa nr 4 (granatowa) - Dolina rzeki Soły Trasy rowerowe: Trasa nr 5 (czerwona) - Wokół Oświęcimia, Trasa nr 6 (zielona) - Zielony szlak rowerowy Greenways, Trasa samochodowa, Trasa nr 7 - "Szlakiem budownictwa drewnianego ziemi oświęcimskiej" Hotel*** "Galicja" , Hotel*** "Olecki" , Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Centrum Dialogu i Modlitwy ,Hotel "Kamieniec" Hotel "Olimpijski", Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego. W Oświęcimiu są też kwatery prywatne: Kwatery Prywatne - Marcin Bielas.
Oświęcim: Centrum Informacji Turystycznej, PTTK, Lokalna Organizacja Turystyki

Zagrozenia :

galeriaPotencjalnym zagrożeniem jest sukcesja naturalna lub niewłaściwie prowadzona rekultywacja, prowadząca do zarastania muraw roślinnością krzewiastą i drzewiastą, w tym rozrastanie się obcych gatunków inwazyjnych - karagana i robinia akacjowata. Potencjalnie - zmiana przeznaczenia gruntów.

Siedliska
murawy galmanowe z Violetalia calaminariae,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 12
http://www.cit-oswiecim.neostrada.pl
- O/PTTK Ziemi Oświęcimskiej 32-600 Oświęcim ul. Mickiewicza 6; noworyta@vp.pl.
- Lokalna Organizacja Turystyki, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
tel: (33) 842 91 00, fax: (33) 842 9199, e-mail: um@um.oswiecim.pl
- Regionalny Portal Internetowy \"Wrota Małopolski\", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl, tel. (12) 63 03 521, fax (12) 63 03 503
- Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (12) 421-16-04 Tel. (12) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte
5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676
pttk_krakow@poczta.onet.pl, fax. (12) 422 37 23, http://krakow.pttk.pl
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków
tel. (12) 61 98 120, (12) 61 98 121, fax: (12) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.plGMINY
Bukowno,