NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Chodów-Falniów

Powierzchnia : 7.3 ha
Kod obszaru : PLH12_22
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar "Chodów-Falniów" położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na granicy gmin Charsznica i Miechów powiatu miechowskiego, między miejscowościami Chodów a Falniów, na zachód od drogi Miechów - Charsznica. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome, wąskie zbocze o ekspozycji zachodniej, długości ok. 840m i szerokości ok.110m, pokryte płytkimi rędzinami. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy, kapusty). Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi reprezentowanymi przez zespół Inuletum ensifoliae, z licznymi stanowiskami roślin chronionych, w tym 4 storczyków: storczyk kukawka, podkolan biały, gółka długoostrogowa, kruszczyk rdzawoczerwony oraz zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, Dziewięćsił bezłodygowy, ostrożeń pannoński. Teren ten ma duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Charsznica: W gminie Charsznica na północy Małopolski kapustę uprawia się na polach o łącznej powierzchni aż 2500 hektarów. Zbierana kapusta jest następnie kwaszona naturalnymi metodami, bez użycia konserwantów i polepszaczy, a jedynie z niewielkim dodatkiem soli. Lekko kwaśna, chrupiąca i jędrna – to właśnie prawdziwa kwaszona kapusta charsznicka. Nic dziwnego, że sława specjału z Charsznicy dawno przekroczyła granice Polski. Już w latach siedemdziesiątych charsznicka kapusta kwaszona wyróżniona została aż dwoma złotymi medalami na Wystawie Światowej w Londynie. Gmina Charsznica jest ciekawym i dynamicznym regionem, znanym przede wszystkim z dużej produkcji warzyw, rozwijającej się przedsiębiorczości stale rozbudowującej się infrastruktury technicznej oraz pracowitych ludzi. W ostatnich latach znana jako „Kapuściana stolica Polski”.
O/PTTK w Miechowie

Zagrozenia :

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego - ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie. Murawy te w mniejszym stopniu zarastają krzewy, miejscami większym zagrożeniem jest tutaj nadmiernie rozrastająca się kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum. Trawa ta jest naturalnym składnikiem muraw kserotermicznych, kiedy jednak nie jest spasana lub koszona, rozrasta się nadmiernie, eliminując przy tym inne gatunki. Dodatkowym zagrożeniem dla tego terenu jest jego zaśmiecanie, szczególnie w części południowej, w pobliżu niewielkiego czynnego wyrobiska kamienia wapiennego.

Siedliska
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Informacja Turystyczna Olkusz ul. Rynek 20, tel. 032 643 42 27
- Regionalny Portal Internetowy \"Wrota Małopolski\", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl
tel. +48 12 63 03 521fax +48 12 63 03 503
- Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0
prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15, e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte
5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676
pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków
tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.plGMINY
Charsznica,
Miechów,