NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bezlist k. Gniewowa

Powierzchnia : 19.7 ha
Kod obszaru : PLH22_09
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
nowy obszar konsultowany przez MŚ
Opis :

Niewielki fragment lasu, dochodzący do leśnej drogi, biegnącej od wsi Gniewowo. Przy drodze tej, na resztach murszejących pni, skupia się występowanie głównego obiektu ochrony - mchu bezlistu okrywowego. Ostoja obejmuje jeden oddział leśny, zajęty w większości przez fitocenozy kwaśnej buczyny niżowej oraz pas żyznej buczyny niżowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Dojazd pociągiem PKP do miejscowości Rumia lub Reda.

Trójmiejski Park Krajobrazowy wyróżnia unikatowa polodowcowa rzeźba terenu i bogactwo szaty roślinnej .Gęsta sieć dolin strefy krawędziowej w połączeniu z rozległymi kompleksami lasów bukowych i mieszanych (ciągnących się od Gdańska po Wejherowo) utworzyły niepowtarzalny krajobraz w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta – stanowiąc ważne zaplecze dla turystyki i rekreacji jego mieszkańców.

Turystyka krajoznawcza
Rumia:
Największą atrakcją miasta jest kaktusiarnia państwa Hinzów, która uchodzi za największą w Europie. Grupuje ona 6,5 tys. gatunków i odmian sukulentów (kaktusy, agawy, wilczomlecze), wśród których można zobaczyć teksańskie kaktusy wysokie na 7 m, potężne drzewa aloesowe czy „fotele teściowej” - okrągłe kaktusy o średnicy 1m. W sumie ok. 220 tys. roślin.
Zabytki:

 • ruiny XV – wiecznego kościoła św. Michała – fragment gotyckiego prezbiterium obstawionego przez stare nagrobki z XIX – XX w.
 • odrestaurowany klasycystyczny dworek z przełomu XVIII/XIX w., w którym funkcjonuje Miejski Dom Kultury. W dworku mieści się ekspozycja „Z dziejów ziemi” ukazująca dawne, gospodarcze znaczenie miejscowości oraz jej kaszubskie korzenie.
 • Dworek Kaszubski wybudowany na wzór starego młyna, zarządzany przez Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie. Z kilku młynów i kuźni wodnych działających nad Zagórską Strugą zachował się tylko XIX – wieczny młyn przy ul. Młyńskiej, ładnie odnowiony i zaadaptowany na firmę produkcyjną.
 • Biały Dworek z początku XX w., od początku pełniący funkcje hotelowe

Reda:
Reda jest czystym i niewielkim miasteczkiem. Choć nie posiada słynnych zabytków czy wielkich, godnych obejrzenia gmachów publicznych, to jednak można w tym mieście znaleźć interesujące miejsca. Najlepiej spacer po atrakcyjnych i ciekawych miejscach w Redzie odbyć latem, kiedy występują dobre warunki pogodowe i organizowane są imprezy kulturalno-artystyczne oraz sportowo-rekreacyjne.
Zabytki:

 • Dworzec kolejowy jest jednym z elementów tzw. "zespołu dworca i osiedla kolejowego", w którego w skład wchodzi również dawny budynek poczty i telegrafu, domy mieszkalne pracowników kolejowych, budynki techniczne i gospodarcze. Zespół ten powstał ok. 1875 roku.
 • Miejska Biblioteka Publiczna - w bibliotece jest stała ekspozycja ciekawych rzeźb w drewnie, znanych kolorowych ptaszków, figur o charakterze sakralnym i świeckim, twórcy ludowego Izajasza Rzepy.
 • kościół rzymsko-katolickiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Panny i Męczennicy w stylu neogotyckim na początku XX wieku
 • zespół dworsko-parkowy przy ul. Parkowej i Gajowej (dwór i park z I połowy XIX w.) i przy ul. Rzecznej (z końca XIX w.)
 • cmentarzysko grobów skrzynkowych (badane obecnie przez archeologów)
 • punkt widokowy, na który prowadzą 204 stopnie (ul. Jara - ok. 70 m n.p.m., widok na Zatokę Pucką i Mierzeję Helską)[

Turystyka aktywna:

Rumia:
Szlaki rowerowe:

 • Rumia-Reda-Wejherowo (ok. 31 km) - prowadzi od Rumi, poprzez Redę, Wejherowo, Orle i kończy się w Warszkowie
 • Rumia-Zbychowo-Wyspowo-Gniewowo-Reda (ok.. 20 km, w tym 11 km na terenie Rumi)
 • Wokół Długiej Góry (ok. 10 km) - prowadzi wokół wzniesienia, które osiąga w najwyższym miejscu 130 m. n.p.m. – Długiej Gór
 • Czarny Szlak Doliny Zagórskiej Strugi (56 km) - prowadzi z Gdyni Wzgórza św. Maksymiliana przez Piekiełko, Rumię do Wejherowa

Reda:
Szlaki piesze:

 • "Szlak Krawędzią Kępy Puckiej" - trasa liczy 33,2 km i biegnie z Pucka przez Rzucewo, Osłonino, Mrzezino oraz Redę do Wejherowa.
 • "Szlak Zagórskiej Strugi" - szlak ma długość 56 km i prowadzi z Wejherowa przez Zbychowo, Rumię oraz rozmaite dzielnice Gdyni do Gdyni Wzgórza św. Maksymiliana.

Szlaki rowerowe

 • Rumia-Reda-Wejherowo (ok. 31 km) - prowadzi od Rumi, poprzez Redę, Wejherowo, Orle i kończy się w Warszkowie
 • Szlaki motoryzacyjne:
 • "Trasa Morska" - szlak ma długość 57 km i prowadzi z Redy przez Puck, Gnieżdżewo, Swarzewo, Władysławowo, Chałupy, Jastarnię oraz Juratę na Hel.
 • "Trasa Kaszubska" - szlak liczy 78 km i biegnie ze wsi Piaśnica Wielka przez Wejherowo, Redę, Osłonino, Rzucewo, Puck, Połczyno, Mechowo i Starzyno do Krokowej.
 • "Trasa Nadmorska" - trasa liczy 65 km i zatacza koło z Redy przez Puck, Gnieżdżewo, Rozewie, Jastrzębią Górę, Karwię, Krokową, Starzyno oraz Połczyno z powrotem do Redy.[potrzebne źródło]

Szlaki wodne

 • kajakowy szlak turystyczny na rzece Redzie na dnie Pradoliny Redy-Łeby. Ma on długość 55 km od wsi Zamostne do ujścia w Zatoce Puckiej.

Trójmiejski Park Krajobrazowy
Wędrując po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym warto korzystać ze znakowanych szlaków turystyki pieszej oraz innych szlaków turystyki kwalifikowanej jak: trasy rowerowe, narciarstwa biegowego, jazdy konnej oraz ścieżki dydaktyczne.
Przez Park przebiega sześć znakowanych szlaków turystyki pieszej, którymi dalej z Parku można wędrować do innych atrakcyjnych miejsc Pojezierza Kaszubskiego są to szlaki :

 • Wejherowski (czerwony) Wejherowo-Sopot Kamienny Potok
 • Zagórskiej Strugi (czarny) Wejherowo-Gdynia (Wzgórze Św. Maksymiliana)
 • Kartuski (niebieski) Sopot Kamienny Potok – Kartuzy
 • Skarszewski (zielony) Sopot Kamienny Potok – Skarszewy
 • Trójmiejski (żółty) Gdańsk-Gdynia
 • Trójmiejski (żółty) Gdańsk-Gdynia
 • Wzgórz Szymbarskich (czarny) Sopot-Gołubie Kaszubskie-Kamienica Królewska

Gastronomia i noclegi.

Zarówno w Rumi jak i Redzie istnieje bogata oferta noclegów i obiektów gastronomicznych.

formy ochrony przyrody
Trójmiejski [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Gospodarka leśna: w trakcie normalnych zabiegów, typowych dla lasów gospodarczych, może dojść do zniszczenia podłoża (murszejącego drewna), na którym rośnie chroniony gatunek mchu - bezlist okrywowy. Występowanie jego okazów koncentruje się wzdłuż leśnej drogi; jej poszerzanie i przekształcanie poboczy może zagrozić istnieniu stanowiska.

Siedliska
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
bezlist okrywkowy,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku - ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Informacja Turystyczna - Rumia:
Urząd Miasta - ul. Sobieskiego 7, tel. 058-679-65-00, -46, -76 fax. 058-679-65-17
Miejski Dom Kultury - ul. Mickiewicza 19, tel. 058-671-07-37
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-36, -37
e-mail: turystyka@um.rumia.plGMINY
Rumia,
Reda,