NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Las Orłowski

Powierzchnia : 1360.3 ha
Kod obszaru : PLH06_06
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar obejmuje grąd subkontynentalny z panującym w drzewostanie bukiem i grabem. W runie oprócz gatunków charakterystycznych dla grądów: turzyca orzęsiona, przytulia wiosenna, trzmielina brodawkowata, gwiazdnica wielkokwiatowa, marzanka wonna, zawilec gajowy, gajowiec żółty, żankiel zwyczajny i in. pojawiają się także gatunki typowe dla buczyn - żywiec bulwkowaty i buławnik wielkokwiatowy. Na podłożu wapiennym, przy ekspozycji południowej wykształca się ciepła odmiana grądu, składem gatunkowym nawiązująca do dąbrowy świetlistej, występują tam: malina kamionka, miodownik melisowaty, dzwonek brzoskwiniolistny, wilczomlecz kątowy i pięciornik biały. W lesie rosną liczne gatunki chronione, m.in.: wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, gnieźnik leśny, listera jajowata. Na skraju lasu na podłożu wapiennym wykształcają się zarośla kserotermiczne oraz wąski pas murawy. W zaroślach utrzymują się fragmenty Inuletum ensifoliae. Natomiast na granicy lasu i pól znajduje się dobrze zachowane zbiorowisko z dominacją kłosownicy pierzastej i ożanki właściwej. W murawach rosną rzadkie gatunki tj. len złocisty i zaraza. Na terenie obszaru występują dwa typy siedlisk z Zał. I oraz jeden gatunek roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz jeden gatunek ptaka z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Obszar ważny ze względu na zachowanie dobrze wykształconego grądu subkontynentalnego z udziałem buka, będącego tu na granicy swego zasięgu oraz populacji obuwika pospolitego i lnu złocistego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Krasnystaw:
Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów: Chmielaki Krasnostawskie, Baza noclegowa: Hotel Rapa, Hotel Staromiejski, Hotel Barbara, Zajazd Chata za wsią, Gospodarstwa agroturystyczne.

Izbica:
Agroturystyka: gospodarstwo agroturystycze u Wojtka, gospodarstwo agroturystyczne Pilarczyk, grzybiarstwo, wędkarstwo.
Krasnystaw: PTTK w Zamościu, Centrum Informacji Turystycznej w Zamościu

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

formy ochrony przyrody
Skierbieszowski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

nadmierne pozyskiwanie drewna

Siedliska
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bocian czarny      [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
obuwik pospolity ,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl,
fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin,
tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 084 639
31 43, 0 84 627 15 64, http://zamosc.pttk.pl
- Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92,
tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.plGMINY
Izbica,
Skierbieszów,