NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bory Chrobotkowe k. Bytomca

Powierzchnia : 615.3 ha
Kod obszaru : PLH08_21
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar stanowi mozaikę suchych borów chrobotkowych i borów świeżych oraz - w nieznacznym stopniu - innych zbiorowisk, przy czym te ostatnie w części południowej obszaru mają charakter lasów porolnych. Suchy bór chrobotkowy zajmuje powierzchnię 331,78 ha, co stanowi ok. 54 % pow. obszaru.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Gęstowie – wieś położona przy drodze krajowej nr 29, na trasie Krosno Odrzańskie - Cybinka. Na terenie gminy Cybinka przebiega ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.
Turystyka krajoznawcza:

  • Kościół barokowy, murowany z cegły, założony na planie prostokąta, jednonawowy.
  • Wiatrak typu koźlak, drewniany, kryty gontem, zbudowany w XIX stuleciu.

Kłopot – Wieś o planie wielodrożnicy położonej przy drodze drugorzędnej prowadzącej z Białkowa do Kłopotu. Miejscowość powstała z pierwszej połowie XIII wieku. Zachowała się w niej zabudowa zwarta, z XIX i XX wieku, o walorach kulturowych. Na terenie wsi odkryto3 stanowiska archeologiczne datowane na wczesne średniowiecze. Są to ślady osadnicze i osada. Przez centrum wsi przebiega aleja lipowa pochodząca prawdopodobnie z początku XX wieku.
Rąpice - miejscowość położona na drodze lokalnej Cybinka-Rąpice-Maszewo. Wieś znajduje się w pobliżu rzeki Odry. Na terenie Rąpic znajdują się dwa stanowiska archeologiczne związane z osadami kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Są też ślady osadnicze z wczesnego średniowiecza.
Turystyka krajoznawcza:

  • Kościół z początku XX wieku
  • Zabudowania folwarczne z XIX wieku
  • Cmentarz ewangelicki z I połowy XX wieku z boczną aleją lipową

Rybaki – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Maszewo, na prawym brzegu Odry.
Turystyka krajoznawcza:
Kościół szachulcowy z XVII wieku. W barokowym wnętrzu interesujące malowidła o tematyce biblijnej.

Zagrozenia :
  1. Ewentualne nawożenie mineralne stosowane w gospodarce leśnej może w dłuższej perspektywie spowodować użyźnienie podłoża, co wywoła nadmierny rozwój mszaków i roślin zielnych i stopniowe eliminowanie z runa porostów, a tym samym zatracanie cech Cladonio-Pinetum. 
  2. Specyfika środowiska (przede wszystkim mała wilgotność podłoża i warstwy przyziemnej) czyni obszar - bardziej niż inne zbiorowiska leśne - podatnym na wybuch i łatwe rozprzestrzenianie się pożarów. 
  3. Monokultury sosnowe ze znikomym udziałem drzew liściastych (brzoza) są narażone na gradację owadzich szkodników.
Siedliska
sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum),
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, XIII piętro, tel.: (095) 7115 - 338, Fax (095) 7115 - 524, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl,
Leśnictwo Bytomiec.
Nadleśnictwo Cybinka, Korczyców 5, 66-614 Maszewo, tel. 0 68 391 44 21
Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgora.pttk.plGMINY
Maszewo,