NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Buczyny Roztocza Południowego

Powierzchnia : 1997.4 ha
Kod obszaru : pltmp366
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List
Opis :

Obszar położony jest w obrębie Roztocza Wschodniego w obrębie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar rozciąga się na terenie dwu krain fizyczno geograficznych - Płaskowyżu Tarnogrodzkiego należącego do Kotliny Sandomierskiej i Roztocza Południowego nazywanego też Wschodnim, stanowiącego skrajną część długiego wału Roztocza. Obszar obejmuje kredowe wzgórze pokryte w większości buczyną karpacką. Liczne płaty żyznej buczyny karpackiej. Buczynę karpacką charakteryzuje żyzny las z panującym w drzewostanie bukiem. W domieszce mogą występować: jodła pospolita, jawor, grab. Przed pojawieniem się liści na drzewach, wiosną pojawia się szereg kwitnących roślin m.in. zawilec gajowy, przytulia (marzanka) wonna, żywiec gruczołowaty. Późną wiosną i w lecie runo leśne tworzą zazwyczaj rośliny znoszące zacienienie: paprocie, kopytnik pospolity.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Horyniec-Zdrój: cenne wody mineralne, złoża borowiny największe w Polsce, uzdrowisko Horyniec-Zdrój reprezentuje typ uzdrowiska nizinnego, bazuje na bogatych zasobach doskonałej jakości lokalnych surowców leczniczych: siarczkowe wody mineralne i borowina, stowarzyszenie wędkarskie Amur, Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju, wycieczki rowerowe przez Roztocze Południowe, stary cmentarz w Horyńcu.
Nowiny Horynieckie:
Ścieżka przyrodniczo-kulturowa: Horyniec-Nowiny Horynieckie przedstawia znane miejsca kultu w Nowinach Horynieckich.
Noclegi: Roztocze Południowe: zajazdy, pokoje gościnne
Horyniec-Zdrój: PTTK Oddział w Chrzanowie, Informacja turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze.
Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

formy ochrony przyrody
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Gospodarka leśna

Siedliska
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
wilk*     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl,
fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81)
532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
- Towarzystwo dla Natury i Człowieka ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin, Tel./fax. 081-743-71-04, http://www.ekolublin.pl
- Urząd Gminy Horyniec Zdrój Al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój tel. (016) 631 34 55, fax: (016) 631 34 55 e-mail: ug@horyniec-zdroj.pl, http://www.roztocze.net.pl/noclegi.php
- PTTK Oddział Chrzanów Al. Henryka 39 tel/fax: 032-623-48-03
- Informacja Turystyczna ul. Sobieskiego 4 37-620, Horyniec-Zdrój 37-620
- Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze ul. Królewska 1, 22-600 Tomaszów Lub., tel. 84-665-85-05, www.lot.roztocze.com, e-mail biuro@lot.roztocze.com, it@lot.roztocze.comGMINY
Horyniec-Zdrój,